reklame for Sheiken Bowling
Menu
Tre dyrevernorganisasjoner får medhold av Oslo tingrett i stans av ulvejakta. På bildet er to ulver i naturparken i Langedrag. Foto: Heiko Junge / NTB

Oslo tingrett stanser ulvejakta – Staten anker

Ulvefellingen i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås stanses etter en dom fra Oslo tingrett. Staten anker saken til lagmannsretten.

Av NTB | 30.01.2022 13:21:13

natur og miljø: Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar. Den ble imidlertid utsatt på ubestemt tid da de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

De mente at regjeringens vedtak om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt i de fire revirene, var ugyldig. Saken ble behandlet i Oslo tingrett tidligere denne måneden, og søndag kom altså kjennelsen.

Ulvejakta stanses inntil den såkalte Letjenna-saken blir behandlet i lagmannsretten i juni. Klima- og miljødepartementet må i tillegg ut med sakskostnader på 450.000 kroner til de tre dyrevernsorganisasjonene.

– Jeg er ikke enig i tingrettens konklusjon og mener at den vedtatte lisensfellingen bør gjennomføres. Jeg har derfor besluttet å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Han legger til at han håper ankesaken kan gjennomføres raskt slik at man får en endelig avklaring om årets lisensfelling.

– Dette er svært alvorlig og betyr i praksis at ulvesona er blitt et ulvereservat samtidig som skadeomfanget utenfor sona kan øke, sier styremedlem og rovdyransvarlig Erling Aas-Eng i Norges Bondelag.

Senterpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Ole André Myhrvold, mener det er viktig at Stortingets flertall, regjeringens og rovvilnemdenes vilje følges opp

– Det handler om å lytte til folk og de som har ulveproblematikken tett på i hverdagen, sier Myhrvold i en uttalelse til NTB.

– Staten bør ta dette som et viktig signal om at de bør skjerpe aktsomheten i sin forvaltning av truede rovdyr, sier leder Siri Martinsen i Noah.

WWF Verdens naturfond mener at dommen ikke bare er en seier for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens sikkerhet.

– Det er det eneste riktige at ulvejakta nå stoppes til vi får en rettslig avklaring av hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort de siste årene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

De tre dyrevernsorganisasjonene tok saken til retten fordi de mener vedtaket var ugyldig. De begjærte da en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken i Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen til sommeren.

Oslo tingrett kom i juli til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, men dommen ble altså anket. Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten i juni, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken til sjuende og sist ender på Høyesteretts bord.

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven.

Staten, ved Klimadepartementet, har på sin side hevdet at vedtaket er gyldig. Departementet anker kjennelsen til lagmannsretten.

Norges Bondelag er skuffet over kjennelsen og frykter dommen ikke bare vil påvirke årets sesong, men også sesongen neste år.

Dyrevernorganisasjonene sier i en samlet pressemelding at de er svært lettet over utfallet i tingrettsdommen

Like før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

(©NTB)

Flere nyheter: