Menu
Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslo kommune sier de har sikret karbonfangst på Klemetsrud innen 2026

Fortum selger sin halvdel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. De tre selskapene sier de vil bygge ut karbonfangst på Klemetsrud.

Av NTB | 22.03.2022 11:19:35

Økonomi og næringsliv: Oppkjøpet ble kunngjort i en børsmelding tirsdag. De tre selskapene betaler til sammen 10 milliarder kroner for halvparten av Fortum Oslo Varme, som dermed verdsettes til 20 milliarder kroner.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent. Hafslund Eco er i tillegg heleid av Oslo kommune, og som en del av transaksjonen overføres Oslo kommunes eierandel til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver, går det fram av børsmeldingen.

Oslo kommune og selskapene legger nå inntil 6 milliarder kroner inn i prosjektet. Staten har forpliktet seg til 3 milliarder, opplyser Johansen i en pressemelding.

Dette prosjektet sto før oppkjøpet i fare ettersom EU så langt har sagt nei til å delfinansiere det

– Vi har jobbet lenge med å finne en løsning som finansierer karbonfangst på Klemetsrud. Sammen med Hafslund Eco og våre nye partnere sørger nå Oslo kommune for at karbonfangst på Klemetsrud blir en realitet fra 2026, sier Johansen.

De eier en rekke fjernvarmeanlegg i Oslo, deriblant anlegget på Klemetsrud, som har som mål å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS).

Anlegget står i dag for 14 prosent av byens utslipp og er med det den aktøren som slipper ut mest CO2 i Oslo. Ifølge Johansen vil det fra og med 2026 fanges opp mot 400.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200.000 biler.

– Karbonfangst koster, men vi mener det er en helt nødvendig investering som må skje nå. Vi gjør det med en forventning om at regjeringen oppfyller sin del av forpliktelsene, slik at vi kan starte prosjektet fra sommeren av. Skal vi nå de globale klimamålene, trenger vi karbonfangst, sier Johansen.

– Dette er et viktig grep som sikrer karbonfangst og lagring på Oslos største punktutslipp, avfallsforbrenningen på Klemetsrud, sier ZERO-leder Sigrun Aasland.

MDG-representant Lan Marie Berg på Stortinget er også fornøyd og sier det bør bane vei for lignende prosjekter andre steder.

– I Bergen, Trondheim og andre byer i Norge jobber lokalpolitikerne også med å få til karbonfangst på sine avfallsanlegg. Ikke alle kommuner har de musklene som Oslo har. Nå må regjeringen komme på banen og forplikte seg til å støtte bygging av flere karbonfangstanlegg i Norge, sier hun.

Også Bellona mener nyheten kun er et steg på veien.

– Nå trengs sju til ti anlegg til for å være i rute innen 2030. Det er fullt mulig å få til. Derfor er dagen i dag så viktig, nå tar Oslo og Norge et viktig steg for å nå klimamålene, sier fagsjef Christian Eriksen.

Transaksjonen er godkjent av de involverte selskapene, og de nå venter på godkjenning fra bystyret i Oslo og Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres. Byrådet foreslår at bystyret behandler saken den 27. april.

Fortum Oslo Varme er i dag Norge største produsent av fjernvarme og produserte i fjor 36 prosent av fjernvarmen som brukes på landsbasis.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier avtalen sikrer fullfinansiering av karbonfangstanlegget på Klemetsrud.

Fortum Oslo Varme produserer i dag 1,7 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Ambisjonen har vært å bygge ut til i overkant av 2 TWh.

Miljøstiftelsen Zero beskriver nyheten om oppkjøpet som god.

Byrådet foreslår at Oslo finansierer sitt bidrag med eksterne lån og ikke gjennom bykassa.

Flere nyheter: