Menu
Oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) la torsdag fram forslag til revidert budsjett for Oslo kommune. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Oslo ber om mer koronastøtte fra staten

Oslo kommunes koronautgifter i 2022 vil ligge på 1,6 milliarder kroner. Staten har kun kompensert med 123 millioner kroner, ifølge kommunen, som nå ber om mer støtte.

Av NTB | 19.05.2022 14:30:54

Politikk: – Den manglende kompensasjonen er et klart løftebrudd fra regjeringa, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i en pressemelding.

Torsdag la byrådet i Oslo fram sitt forslag til revidert budsjett. Der understrekes det at Oslos koronakostnader vil komme opp i 1,6 milliarder kroner til tross for at pandemiens stramme grep for lengst har løsnet. Utgiftene dreier seg i stor grad om testing, vaksinering og beredskap, og det er fremdeles mange næringer som sliter i kjølvannet av pandemien.

– Helt siden pandemien traff ble vi forsikret om at vi skulle kompenseres for alle kostnader. Samtidig ser vi at vi var underkompensert med 850 millioner i fjor, og ligger an til å bli underfinansiert med om lag 1,5 milliarder i år om ikke regjeringen kommer med nye bevilgninger. Det er det Oslos innbyggere som må ta regninga for, sier Wilhelmsen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) påpeker at årets budsjett handler om å skape sikkerhet i en usikker tid.

– Derfor prioriterer byrådet det aller viktigste. Vi sørger for trygg og ansvarlig økonomisk styring, reparasjon etter koronapandemien og bruker penger på å få ned forskjellene i Oslo. Vi prioriterer barn og unge som lever i familier med dårlig økonomi, sier Johansen.

Strømkrisen preger også budsjettet, og byrådet foreslår 250 millioner kroner til økte strømutgifter i kommunen og 558 millioner til korrigering av lønns- og prisvekst.

Det foreslås i tillegg 487 millioner kroner til mottak av ukrainske flyktninger.

60 millioner settes av til styrking av frisklivssentralene i bydelene, mens 75 millioner skal gi gratis AKS for 3. trinn i hele Oslo.

– Utvidelsen av gratis AKS til alle tredjeklassinger i hele byen er en etterlengtet gladnyhet til barnefamiliene i Oslo i en tid hvor prisen på mange ting øker. Ordningen innebærer at familier over hele Oslo sparer 24.500 kroner i året per barn i året, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Byrådet disponerer samlet sett 5,6 milliarder kroner over driftsbudsjettet i det reviderte budsjettet.

Kollektivtrafikken har vært hardt rammet av nedgang i passasjertallet gjennom pandemien. 70 millioner skal derfor gå til tiltak for å få passasjerene tilbake.

(©NTB)

Flere nyheter: