reklame for smiaa
Menu
Det er lys i tunnelen for Rogfast. FOTO: Statens Vegvesen

Orienterte om mulige kutt i Rogfast

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk i går presentert Vegvesenets foreløpige vurderinger om kutt i Rogfast-prosjektet. - Nå må departementet få fortgang i prosjektet, sier Halleland (FrP).

Av Egil M Solberg | 29.04.2020 13:50:08

Rogfast: Etter store kostnadsoverskridelser på Rogfast-prosjektet utenfor Stavanger, avlyste Statens vegvesen den første kontrakten i prosjektet.

Statens vegvesen har i forlengelsen av dette vurdert tiltak for å redusere kostnadene.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk tirsdag presentert Vegvesenets foreløpige vurderinger.

– Rogfast er et viktig prosjekt for Sør-Vestlandet, som vil gi store positive ringvirkninger langs kysten både regionalt og nasjonalt. Etter utlysningen av den første kontrakten, så Statens vegvesen som byggherre at kostnadsøkningene ble for store. De har derfor gjort en viktig jobb i å se nærmere på kostnadene. Jeg har nå mottatt etatens foreløpige vurdering av situasjonen i prosjektet. Jeg kommer til å ha en dialog med Statens vegvesen videre slik at vi får svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene, før jeg konkluderer, sier Hareide.

E39 Rogfast nord for Stavanger skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. Prosjektet innebærer bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen skal blant annet ha en avkjøring til Kvitsøy.

Statens vegvesen jobber videre med samme konsept

Kontrakten for utbyggingen av avkjøringen til Kvitsøy ble om lag en milliard kroner dyrere enn antatt.

Det viste også at kostnadene i hele prosjektet ville ende på om lag 25 milliarder kroner, om lag 6,4 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget vedtok.

Statens vegvesen har derfor lagt ned et arbeid for å kvalitetssikre kostnadsberegningene og optimalisere prosjektet.

Etter å ha gjennomgått prosjektet legger Vegvesenet fortsatt hovedlinjene i det vedtatte konseptet til grunn for den videre planleggingen.

Med utgangspunkt i økningen har Statens vegvesen funnet kostnadskutt på totalt tre milliarder kroner, ifølge de foreløpige vurderingene.

Videre ser Vegvesenet muligheter for ytterligere innsparinger på litt over 1 milliard kroner. Disse endringene vil kreve avklaringer med de berørte kommunene.

Et nytt finansieringsopplegg for Rogfast-prosjektet må til Stortinget for nytt vedtak. Dette vil skje først etter at Samferdselsdepartementet har vurdert de nye tallene. Det opplyser departementet i en pressemelding.

Mener departementet kan ta en avgjørelse

Stortingsrepresentant Terje Halleland i energi- og miljøkomiteen på Stortinget har fulgt prosessen tett i mange år.

– Jeg mener departementet selv kan behandle denne saken raskt nå, og bidra til at det blir fortgang i planene, sier Halleland.

Han mener det er mange grunner til at man må få fortgang i planene, men at koronakrisen gjør at dette prosjektet nå må prioriteres.

Hør innslaget på vår Podcast

Flere nyheter: