Menu
Ordfører Arne Christian Mohn gravemaskin markerte oppstarten av byggearbeidene på Flotmyr tirsdag. FOTO: Haugesund kommune

Ordfører startet gravingen på Flotmyr

Tirsdag grep ordfører Arne-Christian Mohn spakene på gravemaskinen til Vassbakk & Stol og gravde et lite hull i bakken på Flotmyr. Dette markerer starten på prosjektet som vil gi en helt ny bydel.

Av Egil M Solberg | 09.02.2022 07:37:15

Politikk: Arbeidet på Flotmyr har vært i gang en liten stund allerede. Det meste av det som har vært gjort frem til nå er å sikre anleggsområdet med støyskjerming, inngjerding og fjerning av asfalt.

Det neste som skal skje nå er masseutskiftning. En skal hele 12 meter ned i bakken og det må settes opp stålvegger i hullet for å få til dette.

Klimavennlige løsninger

Siden deler av området tidligere har vært brukt som søppelfylling vil massen som graves opp håndteres etter dagens strenge miljøkrav.

Det legges videre opp til størst mulig gjenbruk av alle typer masser i prosjektet.

Byggeplassen er fossilfri, det vil si at alle maskiner som er inne på området og kjører til og fra går på biodiesel. Det blir også tatt i bruk en elektrisk gravemaskin og et elektrisk sikteverk.

Graver opp gammelt søppel

Dybden det skal hentes opp søppel fra den gamle fyllingen på variere fra 2 meter og ned til 12 meter.

Uegnede og forurensede masser vil bli sortert og deponert.

Tidsperspektiv

Oppstart er i januar 2022 og anleggsarbeidet knyttet til masseutskiftingsjobben vil vare frem til vinteren 2023.

– Det vil alltid være en del anleggstrafikk, støy og støv i en anleggsperiode og vi gjør flere ting for å redusere dette, opplyser kommunen i en pressemelding.

Det blir etablert midlertidig støyskjerm mot Leirangergata og mot ny bussterminal i anleggsperioden.

Tidspunkt og beskrivelse av arbeid som lager støy, vil bli informert om i kommende nabomøter. For eksempel vil lasting av steinmasser og spuntarbeider være støyende.

Når det blir mye støv vil kommunen koste, vanne eller salte veiene. Lastebilene kjører i tillegg gjennom vaskekar før de kjører ut på offentlig vei.

Flere nyheter: