Menu
Jarle Utne-Reitan

– Ordfører Jarle Nilsen (Ap) lyver

Jarle Utne-Reitan, formannskapsmedlem og bystyrerepresentant for Høyre i Haugesund, mener ordfører Jarle Nilsen (Ap) i Karmøy kommune farer med løgn i brannstasjon-saken.

Av Egil M Solberg | 07.06.2018 14:04:55

Interkommunalt brannvesen (IKS): Det er steile fronter mellom politikere i Haugesund og Karmøy i forbindelse med etableringen av et interkommunalt brannvesen.

Nå går Jarle Utne-Reitan, formannskapsmedlem og bystyrerepresentant for Høyre i Haugesund ut og regelrett hudfletter ordfører Jarle Nilsen (Ap) i Karmøy og kaller han for en løgner.

– I media påstår Karmøys ordfører Jarle Nilsen at alle tomtealternativene vil kreve en bistasjon. Det er så langt fra sannheten at det bare kan kalles en løgn, tordner Utne-Reitan.

Politikerne i Haugesund har ikke stilt noe krav om at hovedbrannstasjonen skal ligge i Haugesund.

– Det er faglige analyser som skal ligge til grunn når plassering av stasjoner skal avgjøres og ikke politiske ønsker fra deltakerkommunene.

– Samtidig med at arbeidet med etablering av nytt IKS har pågått har Karmøy kommune regulert en kommunal tomt på Raglamyr til brannstasjon. Den vil de selge til det interkommunale selskapet. På denne måten har de lagt sterke, politiske føringer for plasseringen som ikke er forenlige med de faglige argumentene i den nye og oppdaterte analysen, forklarer Utne-Reitan.

Den nye ROS-analysen slår fast at en plassering av hovedbrannstasjon på Raglamyr ikke kan gjennomføres uten at en også etablerer en bydelstasjon på Killingøy, en såkalt bistasjon.

– Vi kan i Haugesund ikke gå inn for en ordning som er dyrere enn nødvendig. I media den 06.06.18 påstår Karmøys ordfører Jarle Nilsen at alle tomtealternativene vil kreve en bistasjon. Det er så langt fra sannheten at det bare kan kalles en løgn, sier Utne-Reitan.

Dermed kan det se ut som om planene om et interkommunalt brannvesen går opp i røyk.

Flere nyheter: