powergym
Menu
Pensjonist Økonomi

Optimistisk på egne vegne

Nordmenn er optimistiske om egen økonomi, til tross for at mange på grunn av prisstigningen vil oppleve svekket kjøpekraft i år.

Av admin | 17.08.2016 06:07:54

I  en undersøkelse utført for Nationen svarer seks av ti spurte i alderen 18 til 35 år at de tror deres økonomi vil bedre seg de neste fire årene.

Totalt sett tror tre av fire nordmenn i øyeblikket at deres økonomi vil bli bedre eller forbli som i dag.