Menu
Bro over Bjørnafjorden kan få pontonger i stål. Illustrasjon: Statens Vegvesen.

– Oppsiktsvekkende merknad til Hordfast

Hordfast-sjef mener det er oppsiktsvekkende at Statsforvalteren i Vestland nå vil ha utredet 90 km/t fartsgrense i Hordfast.

Av Egil M Solberg | 13.01.2022 13:46:08

Veiplaner: Vegvesenet fikk cirka 50 merknader ved høringen av planprogrammet for Hordfast. Nå blir det egne møter i januar med Vestland fylkeskommune og Statsforvalteren for å gjennomgå innspillene.

Det mest oppsiktsvekkende er innspillet fra Statsforvalteren i Vestland. De vil ha utredet et alternativ med 90 km/t for en del av strekningen som er under planlegging.

Det er uaktuelt å sette ned veistandarden i Hordfast, mener daglig leder Øyvind Halleraker.

Han viser også til at Samferdselsministeren for bare en måned siden i et brev gjorde det klart at han ville jobbe for de fastlagte planene som fra før ligger i reguleringsplanene.

Hør intervjuet fra vår podcast

Flere nyheter: