Menu
COLLAGE/FOTO: DANIEL DENIAZI

Opprør i Haugaland brann- og redning IKS

Flere ansatte ved brannstasjonene under Haugaland brann- og redning IKS truer nå med å trekke seg. Nå kan hele brannsamarbeide stå i fare.

Av Daniel DeNiazi | 16.02.2020 19:20:45

BRANNSAMARBEID: Kritikkverdige forhold internt i det interkommunale samarbeidet skaper krevende forhold i samarbeidet mellom kommunene.

I et av varslene  fremkommer det anklager om dårlig personalpolitikk mellom ansatte og ledelse. Det rettes spesielt sterkt kritikk mot ledelsen i Haugaland Brann og Redning IKS (HBR). 

I et brev som Skånevik brannstasjon, krever de ansatte at ledelsen må gjennomgå større endringer. 

– Vi kan ikke fortsette å arbeide under slike kritikkverdige forhold, står det i brevet. 

Det rettes også sterkt kritikk mot at kompetansen ute i organisasjonen ikke blir brukt.

Det blir også klages på at det gjennomføres investeringer av ledelsen uten at ansatte får tatt del i vurderingene. Investerings-avgjørelser blir også holdt hemmelig for de ansatte.

Misnøye med ledelsen og uro blant ansatte utgjør nå en fare for at ansatte velger å si opp stillingene sine. I et brev fra brannmannskapene i Etne opplyses det at arbeidet legges ned per 01. april dersom de kritikkverdige forholdene ikke ryddes opp i.

I brevet står det blant annet: 

– Vi ber deg i denne omgang om å ta en prat med ordførerne i Vindafjord og Etne med bakgrunn i denne bekymringsmeldingen, og for å få ledelsen i IKS til å endre personalpolitikk. Om dette fortsetter som i dag, vil dette på sikt, uten tvil, ha en direkte konsekvens for beredskapen. 

Ansatte blir blant annet oppfordret om å ikke ha kontakt med lokal politisk- og administrativ ledelse i kommunene. Det er også kjent i brevet at det også er politisk uro i kommunene, deriblant i Sveio kommune.

Dette står i brevet om varsel om kritikkverdige forhold:

  • * Ansatte blir kalla inn til alvorlige samtale med ledelsen på kort varsel, -uten agenda og referatføring. Dette har skjedd ved flere hendelser.
  • * Brannsjef utøver dårlig holdning. Dette kommer frem i ukloke uttalelser, kommentarer osv.
  • * Ansatte i øst blir flytta mot vest, uten at lokale ledere blir involvert, samt på kort varsel og uten grunn. Dette reduserer oppfølging av mannskap og redskap lokalt.
  • * Bevist holder ledelsen områdelederen utenfor alle avgjørelser som gjelder hans (områdelederen) ansvarsområde.
  • * Ansatte blir oppfordret om å ikke ha kontakt med lokal politisk- og administrativ ledelse i kommunene.

Det har ikke lykkes Radio Haugaland å få kommentar i saken fra ledelsen i Haugaland brann- og redning IKS.

Flere nyheter: