Menu
«Firerbanden» bestående av Ap, Frp, Sp og SV, har lagt fram nok en pakke med koronaforslag som regjeringen må følge, denne gangen om importsmitte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Opposisjonen krever styrket innsats mot importsmitte

Testkapasiteten på grensene må styrkes, og kontrollen av at karantenekravene overholdes, må skjerpes, krever Ap, Frp, Sp og SV.

Av NTB | 19.01.2021 11:23:38

Medisin og helse: Den såkalte firerbanden la tirsdag fram er en liste med ni punkter mot importsmitte, som de krever at regjeringen innfrir.

– Dagens system er fullt av svakheter. Regjeringen har vært for bakpå, man har slept beina etter seg etter hvert som smittetallene har økt, slo Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol fast på en hastig sammenkalt pressekonferanse i Stortingets vandrehall tirsdag formiddag.

Det innebærer at testkapasiteten på grensestasjonene styrkes betraktelig og at det sikres tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassen ved ankomst.

Partiene ber også om et bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter.

Regjeringen må gi kommunene mer penger for å få til dette, krever firerbanden.

– For å hindre at dette skal bli et svarteperspill mellom regjeringen og kommunene, har vi samlet oss om flere tiltak for å få disse systemene til å flyte bedre, sier hun.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier at regjeringen allerede er i gang med flere av tiltakene på opposisjonens liste.

– Det er veldig bra at Stortinget og regjeringen er enige om viktigheten av å få bekjempet importsmitten. Med denne tiltakslisten viser opposisjonen at de støtter den retningen regjeringen har lagt til grunn i kampen mot importsmitte, sier hun.

Samtidig krever de at kontrollen med arbeidsgivere skjerpes, og det innføres strenge reaksjoner mot brudd på karanteneregler ved import av arbeidskraft. .

– Det er karantenen som er aller viktigst for å stoppe smitten. Vi vil ha strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som sluntrer unna karanteneplikten. De må bøtelegges, sier SVs Nicholas Wilkinson til NTB.

SV, Sp og Ap ber derfor Regjeringen om å styrke Arbeidstilsynet slik at flere tilsyn kan gjennomføres.

– Vi synes ikke at regjeringen har håndtert det som går på importsmitte, bra, sier hun.

– Jeg tror ganske mange i det norske land er provosert over at vi som bor her må leve under ganske strenge restriksjoner, samtidig som det ikke er kontroll på grensene og de som kommer inn i landet, føyer hun til.

Partiet ønsket å gå lenger, men fikk ikke med seg flertallet på tiltak som døgnbemanning av alle grensestasjoner, at utenlandske koronatester avvises og skjerpelser i innreisebestemmelsene.

– Men vi er glad for at vi har samlet opposisjonen til en del forslag som går i riktig retning, sier Listhaug.

I tillegg til tiltakene mot importsmitte, samlet de fire partiene seg mandag kveld om 24 forslag for å forsterke krisetiltakene under pandemien.

De fire partiene krever blant annet at ordningen med å kunne teste seg i løpet av 24 timer etter at man har passert grensa, fjernes.

Hvor mye penger det vil være snakk om, er opp til Finansdepartementet å regne ut, sier de fire partiene.

«Firerbanden» ber også regjeringen sørge for obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere dersom arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger.

Frps Sylvi Listhaug sier til NTB at tilliten til myndighetene på dette området er i ferd med å bli nokså tynnslitt. Hun peker på at hennes parti har krevd obligatorisk testing på grensa siden august i fjor.

Flere nyheter: