Menu
Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide).
Arkivbilde: Statens Vegvesen

Oppgraderer mellom Rogfast og Hordfast

Veistandarden på E39 mellom Rogfast og Hordfast skal oppgraderes betydelig. Nå er det første anbudet lagt ut.

Av Egil M Solberg | 14.05.2021 08:19:11

Veibygging: I forbindelse med byggingen av Rogfast og Hordfast skal hele veistrekningen mellom de to store veiprosjektene på E39 oppgraderes.

Statens vegvesen vil nå starte arbeidet med statlig kommunedelplan for strekningen og har i den forbindelse lagt ut første anbudskonkurranse.

– Sentralt i arbeidet med kommunedelplanen er å holde kostnader nede, redusere inngrep i verdifull natur og ha fokus på klimagassreduserende tiltak. Forslag til kommunedelplan skal være klar i 2023, melder vegvesen.no.

Flere nyheter: