Menu
Foto: Audun Braastad / NTB

Oppgang i inntektene for bøndene

Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste en oppgang i inntektene for bøndene på Haugalandet og i Sunnhordland fra 2019 til 2020.

Av Egil M Solberg | 01.10.2021 13:00:07

Bonden: Inntekten steg i snitt med 30.800 kr til 394.000 kr pr. bruk i fjor. Dette viser de endelige gjennomsnittstallene fra Tveit Regnskap AS som er hentet fra gårdsregnskapene på i alt 206 bruk fra Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Tveit Regnskap AS fører regnskap for i alt 1.700 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har en fulgt utviklinga på omlag 200-300 av disse brukene.

Dette er familiebruk som har hovedinntekten sin fra jordbruket, og tallmaterialet bygger på faktiske tall fra regneskapene.

Flere nyheter: