reklame for smiaa
Menu
FOTO: Eidesvik Havfiske AS

Oppdrettere på Vestlandet saksøker staten

Samtlige lakse- og ørretoppdrettere mellom Nordhordland og Stad stevner staten etter at de ble pålagt å kutte produksjonen gjennom «trafikklyssystemet».

Av NTB | 05.08.2020 21:06:07

Økonomi og næringsliv: – Når staten pålegger en storstilt reduksjon av produksjonen og verdiskapningen i området, må vi kunne forvente at grunnlaget for avgjørelsen er solid og etterprøvbart. Forutsigbarhet og vitenskapelig forankring var en forutsetning da trafikklyssystemet ble innført. Vi har imidlertid avdekket store hull i det faglige grunnlaget som vedtaket om reduksjon er basert på, sier havbruksbedriftenes talsperson Even Søfteland i en pressemelding.

Tidligere i år vedtok Nærings- og fiskeridepartementet at Produksjonsområde 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stad, skulle farges rødt i det nye trafikklyssystemet. Det innebærer at alle selskap i området må redusere sin matproduksjon med 6 prosent.

Havbruksbedriftene varslet allerede 3. juni at de ville gå til søksmål mot staten hvis vedtaket ble opprettholdt. De skriver i pressemeldingen at de blant annet har foreslått løsninger som å senke produksjonen med hele 12 prosent på våren.

– I departementets svar viste de vilje til å gå i dialog for å diskutere løsninger. Vi har selvsagt fulgt opp denne invitasjonen, men våre forsøk på dialog har dessverre ikke blitt besvart. Det synes vi er svært beklagelig, og vi ser nå ingen andre muligheter enn at retten må vurdere saken, sier Søfteland.

– Å redusere produksjonen av landets nest viktigste eksportvare med 6 prosent, får store konsekvenser for lokalsamfunn, underleverandører og kommunenes skatteinntekter. Når et så inngripende tiltak mot næringen gjennomføres, må vi kunne forvente at de faglige og juridiske vurderingene som ligger bak er bunnsolide. Det er ikke tilfellet i denne saken, og vi bringer derfor nå saken til rettssystemet, sier Even Søfteland.

Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en epost til NTB at departementet registrerer at selskapene har tatt ut søksmål, men at de ikke har noen kommentarer på nåværende tidspunkt.

I trafikklyssystemet deles landet inn i 13 fargelagte områder. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten laks, eller om den må reduseres.

Han understreker at aktørene ikke er motstandere av trafikklyssystemet, og sier at uenigheten handler om det faglige grunnlaget som ligger til grunn for reduksjonen.

Flere nyheter: