reklame for Utvik Autoservice
Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Ønsker økt utbygging og satsing på vannkraft

Fremskrittspartiet leverte denne uken inn to representantforslag til økt utbygginger av vannkraft i Norge.

Av Egil M Solberg | 21.06.2020 06:25:21

Vannkraft: Forslagene går ut på å endre vannkraftbeskatningen og åpne for å endre status på vassdrag som i dag er vernet for kraftproduksjon.

– Dette er tiltak som næringen har etterlyst lenge og som vil gi økt verdiskapning og arbeidsplasser i distriktene. Mange av kraftverkene våre er gamle og trenger opprustning, noe som dagens skatteregler har hindret, sier Stortingsrepresentant Terje Halleland

Mange vassdrag ble vernet mot kraftutbygging på 70- tallet.

– Vi skal i Norge kutte utslippene med 45 % de neste 9 årene. Da må vi øke kraftproduksjonen med 70 TWh i løpet av denne perioden. Det må skje med blant annet utbygging av vannkraft, vindkraft og solenergi, forklarer Erik Mortensen, CEO/Project Manager i Midtfjellet Vindkraft.

For å få til en utbygging av vannkraft må det gjøres strakstiltak.

– Vi har i dag en helt annen kunnskap og teknologi til å ivareta natur- og miljøhensyn, samtidig som det legges til rette for verdiskapning gjennom kraftproduksjon, sier Halleland.

Halleland har tidligere uttalt at vi må ta klimautfordringene på alvor og legge til rette for våre ambisjoner om kutt i utslippene.

– Det nytter ikke bare å snakke om klimamål. Vi må gjøre det som trengs. Dette forslaget vil bidra i vesentlig grad, sier Halleland.

De to forslagene

* Endre vannkraftbeskatningen for å få flere lønnsomme investeringer.

* Gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for verdiskapning gjennom utbygging av vannkraft.

Flere nyheter: