Menu
Illustrasjon: Statens Vegvesen

Omkjøringsveien vil kunne koste 1 milliard

Omkjøringsveien på Åkrehamn blir dyrere enn alternativet Karmøy kommune ønsket. Dermed blir utfordringen med finansiering enda større.

Av Egil M Solberg | 26.06.2020 14:21:21

Omkjøringsvei: Det har i senere tid vært en tilspisset debatt i forhold til bruk av midler fra Haugalandspakken, og nå som kostnadene viser seg å bli større enn forutsatt kan det bli enda mer krevende å realisere prosjektet.

Omkjøringsveien på Åkrehamn blir dyrere enn alternativet Karmøy kommune ønsket.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil støtte Fylkesmannen i Rogalands krav om lang miljøtunnel for å skjerme naturen mellom Åkra sør og Veakrossen.

Dermed vil veiprosjektet komme på nærmere 1 milliard kroner.

– Når det gjelder tunnelløsningen i Breiabakka, vil kun de lengste tunnelalternativene kunne begrense de negative konsekvensene for naturen i området, skriver departementet i sin avgjørelse.

Flere nyheter: