Menu
Illustrasjon: Statens Vegvesen

Omfattende ny klage på omkjøringsveien

Naturvernforbundet i Rogaland, Norsk ornitologisk forening, miljøorganisasjonen Sabima og fem grunneiere har gått sammen om en omfattende 46-siders klage til Sivilombudet på omkjøringsveien til Åkra.

Av Egil M Solberg | 29.07.2021 21:12:52

Haugalandspakken: Sivilombudet har fått en ny klage på den allerede godkjente reguleringsplanen for omkjøringsveien mellom Åkra og Veakrossen, skriver Haugesunds avis.

Klagerne mener at omkjøringsveien er for dårlig utredet når det gjelder naturmangfold, friluftsliv og forurensing.

Ifølge oppsummeringen går reguleringsplanen gjennom minst 13 hekkeområder og steder med rødlistede fuglearter og naturtyper, skriver avisa.

En behandling hos Sivilombudet vil tidligst være ferdig i løpet av høsten, skriver de.

Flere nyheter: