Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Om 14 dager står Etne nesten helt uten brannmenn

18 ansatte i brannvesenet i Etne kommune har sagt opp i protest mot ledelsen i Haugaland brann og redning. Om 14 dager går de første ansatte ut av sine jobber.

Av Egil M Solberg | 01.03.2022 21:27:16

Brannvesen: Haugaland brann og redning (HBR) er et samarbeid mellom 9 kommuner på Haugalandet.

Mandag ble det avholdt et ekstraordinært representantmøte i HBR. Bakgrunnen for møtet var bekymringsmeldinger og masseoppsigelser.

Ledelsen har gjennomført samtaler med de som har sagt opp, om hva skal til for at de trekker oppsigelsen sin. Så langt har ingen av dem svart at de vil fortsette, skriver Haugesunds avis.

Resultatet kan nå bli at Etne kommune må trekke seg fra brannsamarbeidet for å få folk tilbake i brannvesenets tjeneste.

Flere nyheter: