Menu
Gassfeltet Aasta Hansteen. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Lørdag kan 56 prosent av gasseksporten stanse opp

Ved en ny oljestreik-opptrapping lørdag kan 56 prosent av norsk gasseksport stanse, ifølge Norsk olje og gass. Inntektstapet kan bli 1,8 milliarder kroner dagen.

Av NTB | 05.07.2022 13:16:07

Økonomi og næringsliv: Den varslede opptrappingen av oljestreiken lørdag kan resultere i tapt oljeproduksjon på 341.000 fat om dagen og en tapt gasseksport på 1.117.000 oljeekvivalenter om dagen.

Tapte inntekter vil daglig være 1,826 milliarder kroner, ifølge Norsk olje og gass.

Hildegunn Blindheim, administrerende direktør i Norsk olje og gass, sier at opptrappingen kan få svært store konsekvenser for Europa.

– Norge dekker en firedel av Europas energiforbruk og Europa er helt avhengige av vi som nasjon leverer i en tid der Russlands forsyningskutt har ført til et svært stramt marked for naturgass. En streik av dette omfanget skaper enorme problemer for land som er helt avhengige av å få fylt opp lagrene sine av naturgass før høsten og vinteren, sier hun.

Tirsdag gikk 74 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Lederne ut i streik, noe som har medført at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst stenges ned.

Onsdag er det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer. En ytterligere opptrapping lørdag vil resultere i at totalt 382 medlemmer tas ut i streik.

Det er hvis denne opptrappingen inntreffer at Norsk olje og gass tror inntektstapet vil være på 1,8 milliarder kroner. Da vil oljefeltene Gullfaks A, Gullfaks C og Sleipner blir tatt ut.

(©NTB)

Flere nyheter: