Menu
Arkivbilde: Privat

Oljenæringen gir høy BNP per innbygger

Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i Europa. - Dette skyldes oljenæringen her i landet. Dette viser hvor viktig denne industrien er for landet, sier Terje Halleland (FrP).

Av Egil M Solberg | 24.06.2019 18:20:06

Politikk: Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Norge i 2018 hadde 50 prosent høyere bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger (prisnivåjustert), enn gjennomsnittet av europeiske land.

Den løfter altså verdiskapning i Norge til 50 % høyere enn gjennomsnittet i Europa.

– For oss er det viktig å fortsatt gi gode rammevilkår til næringen som vil gi gode inntekter til Norge i flere tiår enda, understreker Halleland som er energipolitisk talsmann for FrP og fortsetter.

– Lykkes vi med karbon fangst og lagring (ccs), lykkes vi også med en utslippsfri produksjon på norsk sokkel som vil kunne fortsette å produsere enda lenger, avslutter Halleland.

Flere nyheter: