reklame for Sheiken Bowling
Menu
Statsminister Erna Solberg (H) presenterte torsdag regjeringens forslag til midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Oljenæringen får boost på 100 milliarder

Oljeselskapene får utsette skatt på opp mot 100 milliarder kroner. Statsminister Erna Solberg (H) avviser at krisetiltaket vil føre til en oppblåst bransje.

Av NTB | 30.04.2020 13:49:27

Medisin og helse: – Vi snakker ikke om å blåse opp noe. Vi snakker om å bremse et fall, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun mener regjeringen er i sin fulle rett når olje- og gassnæringen nå får hjelp til å komme seg igjennom koronakrisen, i likhet med andre næringer.

– Spørsmålet er hvor hardt fallet skal være, hvor brutalt det skal bli for norske arbeidsplasser, hvor mange som skal miste jobben sin, og hvor mye kompetanse vi skal miste, sier Solberg.

– Det er ingenting som blåses opp ved dette.

Hovedgrepet er at avskrivingsreglene for investeringer endres. I stedet for å avskrive investeringene over seks år, som i dag, får selskapene avskrive investeringene umiddelbart i grunnlaget for særskatt. Dermed utsettes skatteregningen.

De nye skattereglene skal være midlertidige og gjelde investeringer i 2020 og 2021. Til sammen venter regjeringen at skattekostnader på inntil 100 milliarder kroner kan utsettes til senere.

I tillegg varsler regjeringen en pakke for grønn omstilling. Her vil detaljene bli lagt fram mot slutten av mai.

De nye skattereglene er ment å gjøre det lettere for oljeselskaper å komme i gang med utbyggingsprosjekter som nå står i fare på grunn av krisen.

– Vi må fortsatt vente at oljeinvesteringene vil falle fremover. Men ikke så raskt som de ellers ville gjort. Det betyr at tiltaket vil bidra til aktivitet på sokkelen og i leverandørnæringen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) da pakken ble lagt fram.

Han tror 60 milliarder kroner mest sannsynlig blir avskrevet i år og 40 milliarder neste år.

Men de 100 milliardene er penger fellesskapet vil få igjen senere, understreker finansministeren.

Samtidig har Norsk olje og gass, med støtte fra NHO og LO, kommet med egne forslag til regjeringen. Pakken som nå er lagt fram, har vesentlige likhetstrekk med dette innspillet. Men det er ikke en ren kopi.

– Det er viktig for oss at dette skal være et forslag som er tidsavgrenset, at det er målrettet. Og vi mener at avgrensningene i vårt forslag, er bedre, sier Sanner til NTB.

Det opprinnelige forslaget fra Norsk olje og gass fikk krass kritikk av Finansdepartementet, som i en uttalelse til Stortinget skrev at de foreslåtte endringene ville gi oljeselskapene «sterke insentiv til å gjennomføre ulønnsomme investeringer».

Fremskrittspartiet varsler allerede nå at partiet vil sikre flertall for de delene av regjeringens forslag som vil frigjøre penger til nye oljeinvesteringer.

Men ikke alle er med på notene.

– Dette er først og fremst en redningspakke for aksjonærene, oljedirektørene og eierne, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski om forslaget.

Det regjeringen foreslår, er å gi olje- og gassnæringen en midlertidig utsettelse på skatteregningen.

Bakteppet er koronapandemien, som har rammet verdensøkonomien hardt. Oljemarkedet er preget av kraftig prisfall og stor uro.

Krisepakken kommer som svar på en bestilling fra Stortinget der regjeringen ble bedt om å «vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri».

Saken går nå til Stortinget, der ideen om skatteutsettelse så langt er blitt godt mottatt hos opposisjonen.

Flere nyheter: