Menu
Illustrasjon fra SSB

Økt tilgang på byggeprosjekter

Tilgangen på nye ordre i bygge- og anleggsnæringen var 4 prosent høyere i 3. kvartal 2014 enn i samme kvartal 2013.

Av Egil M Solberg | 05.12.2014 04:20:24

Økningen skyldes i hovedsak tilgang på ordrer innenfor næringsbygg, melder SSB.

Anleggsnæringen har hatt en nedgang i ordretilgangene på 14 prosent siden 3. kvartal 2013, målt i løpende kroner. På samme tid har byggenæringen hatt en økning i ordretilgangene på 11 prosent. Det er først og fremst nye ordre for næringsbygg som har bidratt til veksten.

Ordrereserven for hele bygge- og anleggsnæringen sank med 5 prosent fra 2. til 3. kvartal 2014. Mens ordrereserven for anleggsprosjekter gikk ned med 12 prosent i denne perioden, økte reserven for byggeprosjekter med 1 prosent. På tross av en nedgang i ordrereserven siste kvartal er den nå 2 prosent høyere enn i 3. kvartal 2013, melder SSB.

Flere nyheter: