Menu
Det ble registrert 41.676 dødsfall i Norge i 2021, det høyeste antallet på 13 år. Covid-19 og hjerte- og karsykdommer bidro til økningen. Bildet er tatt da en alvorlig syk koronapasient ankom Rikshospitalet i Oslo i januar. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Økt dødelighet i fjor – høyeste antall siden 2008

Dødeligheten var høyere enn ventet i fjor, viser tall fra FHI. For første gang på mange år var det en økning i dødelighet på grunn av hjerte- og karsykdommer.

Av NTB | 09.06.2022 08:30:57

Politikk: Det ble registrert 41.676 dødsfall i Norge i 2021, det høyeste antallet på 13 år, viser statistikken som Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte torsdag.

Dødstallet i fjor var 1.000 til 1.500 høyere enn forventet – og det høyeste antall døde siden 2008. Ifølge FHI er det økningen i dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer som skiller seg mest ut.

Ut fra trenden fra de siste ti årene før pandemien, var det i overkant av 1.200 flere hjertedødsfall enn forventet i fjor. Da ble det registrert 10.175 dødsfall av hjerte- og karsykdommer, 596 flere enn året før.

Vi må helt tilbake til 1995 for å finne en tilsvarende økning i dødelighet fra år til år av disse sykdommene.

«Sannsynligvis har smitteverntiltak ført til færre luftveisinfeksjoner, og dermed færre dødsfall på grunn av influensa, lungebetennelse og enkelte kroniske lungesykdommer», skriver FHI.

– Covid-19 og flere dødsfall fra hjerte- og karsykdommer enn forventet bidro til høyere totaldødelighet i Norge i 2021, mens dødeligheten for luftveissykdommer som for eksempel influensa og lungebetennelse har vært på bunnivå i begge pandemiårene, sier overlege Guttorm Raknes i Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI).

Det var 843 dødsfall blant bosatte i Norge som hadde covid-19 som underliggende dødsårsak.

– De fleste som døde av korona i fjor hadde en eller flere kroniske sykdommer, som hjerte- og karsykdom, kronisk lungesykdom, diabetes, demens og kreft, sier overlege Kari Anne Sveen.

De fleste kreftdødsfall hos menn skyldes lungekreft, prostatakreft og tykktarmskreft. I fjor døde 1.156 menn av lungekreft, som også er den kreftformen som tok flest liv blant kvinner (1.046). Tykktarmskreft er den kreftformen som krever nest flest liv hos kvinner, mens antall dødsfall av brystkreft har vært fallende de siste ti årene.

I fjor ble det registrert 587 dødsfall av brystkreft hos kvinner, tilsvarende den laveste registrerte aldersstandardiserte dødelighetsraten noensinne. Vi må tilbake til midten av 1970-tallet for å finne et like lavt antall brystkreftdødsfall.

For mange av de store kreftformene er utviklingen gunstig. Bare for leverkreft ses en signifikant økning i dødelighet.

Ikke siden 2013 har så få dødd av overdoser i Norge, viser Dødsårsaksregisterets nye tall. Året før var tallet 331.

– Økningen i 2020 og nedgangen i 2021 kan ha sammenheng med at tiltakene for personer med rusmiddelavhengighet var åpnet igjen, etter at de hadde vært stengt i deler av det første pandemiåret. Det foregår også et planmessig arbeid med økende vekt på forebygging av og behandling for overdoser som kan ha påvirket tallene for 2021 i positiv retning, sier seniorforsker Ellen Amundsen i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

* Kvinner: fra 84,9 år til 84,7 år

* Menn: fra 81,5 år 81,6 år

Den norske befolkningen øker stadig, blant annet som følge av økt levetid. Derfor beregner FHI antall dødsfall per 100.000 innbyggere og justerer alderssammensetningen. FHIs beregninger viser at fjorårets økning er den største prosentvise økningen siden 1999.

Som i 2020 var det langt færre dødsfall på grunn av luftveisinfeksjoner og lungesykdommer i 2021 enn før pandemien.

I fjor ble det registrert 10.953 dødsfall av kreft (ondartede svulster).

I fjor ble det registrert 241 narkotikautløste dødsfall, også kalt overdosedødsfall.

Den økte dødeligheten har slått mest ut for kvinner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at forventet levealder ved fødsel ble redusert med 0,2 år for kvinner, mens den økte med 0,1 år for menn fra 2020 til 2021.

(©NTB)

Flere nyheter: