Menu
byggeregler

Økt aktivitet i bygg og anlegg

I årets første kvartal var det en økning i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen på 2,6 prosent, viser sesongjusterte tall hos SSB.

Av Egil M Solberg | 06.05.2016 11:48:24

Produksjonsøkningen var sterkest i anleggsnæringen, med 3,0 prosent, mens byggeaktiviteten økte med 2,3 prosent i første kvartal 2016.

Ser vi på endringen fra 1. kvartal 2015 har det vært en økning på 5,7 prosent i produksjonsindeksen for bygge- og anleggsnæringen. Dette tallet er virkedagskorrigert, som betyr at det er tatt hensyn til at påsken var i 1. kvartal i 2016.

Det var særlig produksjonen innen anleggsvirksomhet som bidro til økningen, med 8,7 prosent. Tilsvarende tall for byggevirksomhet var 4,6 prosent, melder SSB.

Flere nyheter: