Menu
Beredskapsdirektør Tone Vangen sier politiet har registrert en økning i antall drap og drapsforsøk som er blitt begått av alvorlig psykisk syke. Foto: Heiko Junge / NTB

Økning i voldssaker med alvorlig psykisk syke

På fire år har antallet ganger politiet har måttet ty til bevæpning i møte med alvorlig psykisk syke mer enn doblet seg.

Av NTB | 25.01.2021 11:53:17

Sosiale forhold: I 2016 grep politiet til våpen totalt 1.333 ganger i møte med alvorlig psykisk syke – i alt 3,6 prosent av slike oppdrag politiet hadde det året. Fem år senere ble det gitt ordre om bevæpning i alt 2.864 ganger for tilsvarende oppdrag, en oppgang til 5,4 prosent i slike saker.

I en pressemelding mandag skriver Politidirektoratet at gjerningspersoner med mistanke om eller symptomer på psykisk sykdom knyttes til en betydelig andel drap og drapsforsøk siden 2016.

– Volden som utøves av personer med alvorlige psykiske lidelser, beskrives som grovere enn tidligere, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Hun sier volden rammer tilfeldige personer i det offentlige rom og personer i gjerningspersonenes nære omgangskrets. Faktorer som rusmisbruk, samlivsproblemer eller arbeidsledighet i kombinasjon med psykiske lidelser kan øke faren for vold.

De siste fem årene har antallet i politiets oppdrag etter koden om psykiatri og bistand til helsevesenet økt fra 37.130 til 53.219 saker. Det er likevel ikke en uttømmende oversikt på grunn av måten politiet må registrere voldshendelser på. Derfor finnes det ingen nasjonal oversikt over sammenhengen mellom psykisk sykdom og voldsforbrytelser som drap og drapsforsøk.

– Politidistriktene og samarbeidspartnere har derfor analysert dette og gjort en kvalitativ vurdering, som igjen gjør at vi har god faglig forankring for å melde om en økning, sier Vangen.

(©NTB)

Flere nyheter: