Menu
boligpris

Økning i boligsalget i Rogaland

Salget av nye boliger i Rogaland i 2017 økte med 3 % sammenlignet med 2016, og endte på ca. 3 300 boliger. Til sammenligning var fallet på landsbasis på 22 %.

Av Egil M Solberg | 25.01.2018 15:30:23

Dette opplyser Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening til radio Haugaland.

– Igangsettingen i Rogaland lå imidlertid lavere i 2017 enn i 2016. Våre tall viser at det ble igangsatt 3 % færre boliger enn året før, og målt i antall var igangsettingen på i underkant av 3 000 boliger, sier Jæger.

På landsbasis var det en nedgang i igangsettingen på ca. 2 % sammenlignet med 2016 tallene.

– Igangsettingen i Rogaland har vært fallende de siste årene, men gode salgsnivåer i 2017 gjør at vi nå ligger tett opp til fylkets demografisk betingede boligbehov, sier Jæger til radio Haugaland.

Salgsutvikling i Rogaland:

Flere nyheter: