reklame
Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Øker brann-tryggheten for eldre i Sveio

Sveio kommune tar nå grep for å sikre risikoutsatte grupper mot brann. En målbevisst kampanje igangsettes i regi av Sveio kommune og Haugaland brann- og redning IKS.

Av Egil M Solberg | 01.06.2020 17:53:06

Brannsikkerhet: 9 av 10 som omkommer i brann, mister livet i egen bolig. Av disse tilhører 3 av 4 en risikoutsatt gruppe.

Halvparten av disse får helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

– Med dette som utgangspunkt er det opplagt hvordan vi effektivt kan forebygge alvorlige branner, sier informasjonskoordinator Morten Svandal i Haugaland brann og redning IKS.

Nå skal det iverksettes et målrettet arbeid og tverrfaglig samarbeid i Sveio kommune.

– Avtalen er forankret i kommuneledelsen og involverer helse- og
brannforebyggende personell, opplyser Svandal.

Å bo hjemme i et tilrettelagt hjem lengst mulig er en politisk føring. Dette er også et ønske fra hver enkelt innbygger, og det er økonomisk fordelaktig for dette i kommunene.

– Utfordringen starter når vi ikke sammen går mot et felles mål. Det er ikke alltid sikkerheten samsvarer med boevnen. Da kan det skje katastrofer, sier Svandal.

Flere nyheter: