Menu
Nordmenn har fått mer kunnskap om egen helsesituasjon og koronasmitte, pluss at nyhetsbildet og situasjonen i Norge kan ha bidratt til å dempe frykten i befolkningen. Hjemmeisolasjon kan også ha gjort at færre er forkjølet og derfor ikke lenger så redde for smitte. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Økende optimisme i norsk syn på koronasmitte

Flertallet av nordmenn, 62 prosent tror fremdeles antall nye koronasmittede vil øke, men det er fremdeles færre enn i helga, da 74 prosent trodde på økning.

Av NTB | 02.04.2020 04:02:15

Medisin og helse: Etter at Norge stengte ned 13. mars har Norsk koronamonitor fra Opinion daglig spurt til sammen 11.000 nordmenn om de tror antall nye tilfeller av koronasmittede i Norge vil øke, reduseres eller forbli uendret.

Kort sagt: Har vi nådd toppen?

Ifølge de siste tallene, et snitt fra tre dager, oppgir i 62 prosent av befolkningen at de tror det blir økt antall nye koronasmittede i Norge. 22 prosent tror antallet vil reduseres, mens resten tror at det forblir uendret.

Sammenlignet med perioden før, er det en kraftig nedgang i dystert syn på utvikling og kraftig oppgang i optimistisk syn på reduksjon: Da ventet i snitt 74 prosent en daglig smitteøkning og 15 prosent trodde på en reduksjon i antall tilfeller.

Andelen som tror ting vil bli verre minus andelen som tror det vil bli bedre, kan ses på som et uttrykk for andelen frykt i befolkningen. Det tallet, ventet økning minus reduksjon, var 31. mars på 33 prosentpoeng, mens det 27. mars var på 66 – altså en halvering.

33 prosentpoeng er for øvrig det laveste som har vært målt. Det høyeste «frykttallet» som er målt var 71 prosentpoeng, og det var 14. mars, dagen etter at Norge stengte, og kanskje et uttrykk for at alvoret sank inn hos folk flest.

(©NTB)

Flere nyheter: