reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Arkivbilde: Privat / FrP

Reagerer på økte norske særavgifter

- At det fremlegges forslag om å øke norske særavgifter for olje- og gass i denne perioden med koronakrise er ikke mindre en oppsiktsvekkende. Det sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP).

Av Egil M Solberg | 30.04.2020 16:06:00

Politikk: Regjeringen trekker i sin presentasjon frem at oljeselskapene får utsette skatt på opp mot 100 milliarder kroner.

Hovedgrepet er at avskrivingsreglene for investeringer endres. I stedet for å avskrive investeringene over seks år, som i dag, får selskapene avskrive investeringene umiddelbart i grunnlaget for særskatt. Dermed utsettes skatteregningen.

De nye skattereglene skal være midlertidige og gjelde investeringer i 2020 og 2021. Til sammen venter regjeringen at skattekostnader på inntil 100 milliarder kroner kan utsettes til senere.

I tillegg varsler regjeringen en pakke for grønn omstilling. Her vil detaljene bli lagt fram mot slutten av mai.

Bra – men ikke godt nok

– Det er mye bra i forslaget fra regjeringen og et greit utgangspunkt for forhandlinger i Stortinget, men vi ser jo av forslaget som bærer preg av et kompromiss mellom regjeringspartiene, sier Halleland.

Norsk olje og gass, med støtte fra NHO og LO, har kommet med et egne forslag til regjeringen. Pakken som nå er lagt fram, har vesentlige likhetstrekk med dette innspillet. Men det er ikke en ren kopi.

Nå vil han se nærmere på hvilke konsekvenser dette kan ha for investeringsviljen.

– Med disse endringene mister vi det presset som ville vært på næringen om vi hadde kunnet samles om næringens eget forslag, sier Halleland.

Han frykter nå at tiltakene ikke får den effekten man hadde ønsket.

Fremskrittspartiet varsler allerede nå at partiet vil sikre flertall for de delene av regjeringens forslag som vil frigjøre penger til nye oljeinvesteringer.

– Frp vil arbeide med det som mål i de videre forhandlingene på Stortinget.

Reagerer på særavgift for norsk oljenæring

Det er mindre etterspørsel etter kvoter for utslipp på grunn av mindre aktivitet i verdens industri. Dermed går også kvoteprisene ned – pris etter etterspørsel.

Regjeringen forslag går ut på at avgiften skal økes her i landet, slik at den uansett holdes på samme nivå som i dag.

– Dermed vil norsk sektor rammes i konkurransen med andre land som ikke har denne særavgiften, sier Halleland.

Han er hoderystende til forslaget.

– At det fremlegges forslag om å øke norske særavgifter i denne perioden er ikke mindre en oppsiktsvekkende. De skal bort, sier Halleland.

Saken går nå til Stortinget, der ideen om skatteutsettelse så langt er blitt godt mottatt hos opposisjonen.

Flere nyheter: