Menu
Haraldshallen blir for kostbar å oppgradere. Det er nå store utfordringer med å holde det åpent. Arkivbilde: Kjell Bua

Nytt svømmeanlegg på Flotmyr

Rådmannen i Haugesund går inn for et nytt svømmeanlegg på Flotmyr. Da er planen å bygge et mindre folkebad.

Av Egil M Solberg | 09.01.2018 18:34:58

Formannskapet i Haugesund skal behandle saken den 17. januar.

I saksfremlegget viser rådmannen til to alternativ, et vanlig svømmebasseng eller et folkebad.

Rådmannen viser også til at administrasjonen har vurdert tre forskjellige plasseringer; dagens plassering i Idrettsparken, Flotmyr-området eller Gryta.

Rådmannen er tydelig på at en plassering på Flotmyr vil ha størst positiv effekt for sentrum.

Flere nyheter: