Menu
Fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal. på Hydro Karmøy. FOTO: Hydro/Marius Motrøen

Nytt rekordresultat for Hydro Karmøy

Fredag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivinger på hele 1.259 millioner kroner for andre kvartal 2022.

Av Egil M Solberg | 22.07.2022 11:28:28

Næringsliv: Et godt marked med høye aluminiumspriser fortsetter også i andre kvartal, men etter flere kvartal med sterke resultat, er fabrikksjefen nå forberedt på at trenden kan snu.

– Sammen med gode prestasjoner i organisasjonen, blir det igjen et godt resultat, seier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal, som kan se tilbake på et første halvår med 2.170 millioner i overskudd.

Guddal roser også de ansatte for sikkerhetsarbeidet. Så langt i 2022 er det ingen registrerte skader ved Hydro Karmøy.

Investerer i videre utvikling

Hydro meldte i juni om 320 millioner kroner i investeringer på Hydro Karmøy. Investeringa inkluderer modernisering og oppgradering av kraftforsyningssystemet og anodeservicelinja ved verket.

– Forbedringene sikrer framtidig produksjon og styrker Hydro Karmøys posisjon som leverandør av lavkarbonaluminium til den europeiske marknaden, sier Guddal.

Arbeidet er planlagt å starte i fjerde kvartal 2022 og er forventa ferdig i 2024.

Behov for ny fornybar kraft

Etter flere rekordresultat etter hverandre, tror fabrikksjefen ved Hydro Karmøy at trenden nå kan snu.

– Det ser ut til at vi har lagt bak oss det beste kvartalsresultatet på en stund. Allerede nå ser vi lavere etterspørsel og lavere priser for aluminium, noe som vil påvirke resultatene framover, sier Guddal.

På lengre sikt vil tilgang på ny fornybar kraft være sentralt for å utvikle aluminiumproduksjonen på Karmøy.

– Vi ser at det kan bli underskudd på kraft i Norge innen få år. Utfordringene blir sterkere av energiprisene vi ser i Europa. Nå har vi gode konkurransedyktige kontrakter for fornybar energi i bunn. Når disse skal fornyes om noen år, er vi helt avhengige av at det blir utviklet prosjekter for ny fornybar kraftproduksjon i Norge, sier Guddal.

Flere nyheter: