Menu
Illustrasjon: OLIVIER FARCY

Nytt flaggermusvirus fra Kina

Et nytt potensielt dødelig virus er avdekket i Kina. Angivelig har dette smittet over på mennesker fra flaggermus, ikke ulikt Covid-19.

Av Egil M Solberg | 10.08.2022 00:14:04

Flaggermusvirus: Så langt har 35 personer blitt smittet av viruset, ifølge ny studie.

Nå advarer forskere om det nye og hittil ukjente viruset. Det går fram av en ny studie i det anerkjente legetidsskriftet New England Journal of Medicine, melder Dagbladet.

Viruset kan smitte fra dyr til mennesker. Det gir mild sykdommer hos griser, men alvorlig sykdom hos mennesker. Viruset har fått navnet sitt etter daddelpalmen Nypa, som oppsøkes av fruktspisende flaggermus.

Fruktflaggermus er kjent som naturlig reservoar (vertsdyr) for viruset kalt Nipah-viruset.

Infeksjon med det beslektede hendraviruset gir sykdom med høy dødelighet både hos hester og hos mennesker, ifølge Store medisinske leksikon (SML).

I tillegg til feber rapporteres det om symptomer som utmattelse, hoste, tap av apetitt og muskelsmerter. Noen rapporterte også om kvalme, hodepine og oppkast, samt en unormalt lav konsentrasjon av blodplater, unormalt lave verdier av hvite blodceller og svekket funksjon i både lever og nyrer.

Flere nyheter: