Menu
Hovedforhandlerne Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) før første møte i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett 23. mai. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nytt budsjettmøte fredag ettermiddag – men neppe enighet

Regjeringspartiene og SV avsluttet forhandlingsmøtet om revidert nasjonalbudsjett etter kort tid fredag. De venter ikke at de blir enige før etter pinse.

Av NTB | 03.06.2022 12:46:25

Økonomi og næringsliv: Formiddagsmøtet begynte klokka 10 og var over etter knappe 20 minutter.

– Noen møter er lange, og noen er korte. Vi jobber mellom møtene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB i etterkant.

Hun forteller at det skal holdes et nytt møte klokka 14 fredag. Heller ikke der venter Kaski at de blir enige, og dermed vil forhandlingene fortsette etter pinse.

– Gjennom pinsen blir det flere møter, sa han til pressen etter møtet.

Revidert nasjonalbudsjett skal i utgangspunktet legges fram for finanskomiteen på Stortinget 10. juni, og målet var altså å være ferdige en uke i forveien. Kaski mener det var som ventet at de ikke klarte å komme i mål.

– Vi er på overtid, det er ikke så overraskende. Det har SV vært forberedt på, sa Kaski før formiddagsmøtet.

– Vi kommer til å bruke den tiden vi har til å lande et godt nok budsjett. Vi er ikke ferdig før vi er ferdig og er fornøyd med forhandlingsresultatet, sa hun.

Før ettermiddagsmøtet bekrefter Kaski at det fortsatt er stor avstand mellom partene.

SV har varslet to hovedgrep for å få til endringene de ønsker seg: kutt i store veiprosjekter og endringer i formuesskatten. Det skal betale for satsinger innen klima og velferd. De mener dette kan landes uten å bruke mer oljepenger enn regjeringen har planlagt.

– Det er fortsatt stor avstand på klima, fordeling og bistand.

Da forhandlingene startet opp, var både Ap og Sp raskt ute med å signalisere at de hadde lite til overs for forslagene om skatteøkning og samferdselskutt. Om de under forhandlingene har vist vilje til å komme SV i møte, vil Kaski ikke kommentere.

– Det er gode og konstruktive samtaler der vi har en gjensidig utveksling, sa hun.

Han understreker at det viktigste for regjeringspartiene er å få i stand en ansvarlig økonomisk avtale.

– En god del gjenstår. For oss er det viktig å få et ansvarlig opplegg, slik økonomien i Norge utvikler seg nå, sa Knutsen.

Arbeiderpartiets Eigil Knutsen bekrefter at de ikke er i mål, tross sin egen målsetting om å være ferdige fredag.

Hun sier SV gjerne kunne ha ønsket enda raskere framdrift tidligere i forhandlingene.

I tillegg har SV sagt fra om at et hovedområde var å sørge for at midler fra bistandsbudsjettet ikke skal dekke inn deler av Ukraina-pakken. På spørsmål om det er hovedsakelig bistand det nå står på, svarer Kaski:

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann Eigil Knutsen vil ikke kommentere om det er aktuelt å gå med på SVs krav om at bistandsbudsjettet ikke skal brukes her i landet.

Flere nyheter: