Menu
Illustrasjon: Statens vegvesen.

Nytt anbud i Rogfast

Statens Vegvesen har i dag lyst ut et nytt stort anbud i forbindelse med Rogfast.

Av Egil M Solberg | 02.03.2022 14:33:22

Rogfast: Statens vegvesen har nå lyst ut den andre av tre store kontrakter for byggingen av Rogfast, verdens lengste undersjøiske tunnel under Boknafjorden.

Den nye kontrakten er på rundt 3,5 milliarder kroner, og innebærer bygging av 9,2 kilometer lang hovedtunnelen halveis til Kvitsøy fra Bokn under Boknafjorden.

Dette er den andre av tre store Rogfast-kontrakter.

Den 9,2 kilometer lange toløpstunnelen skal ha et tverrsnitt på 2 ganger 10,5 meter og det skal være betongelementer i vegg og tak.

Det skal også bygges 12 tekniske bygg, 6 pumpestasjoner samt en del mindre konstruksjoner i tunnelen. Det skal bygges portaler, ett teknisk bygg i dagen, ei bro, en kulvert og 1,4 kilometer fire felts vei i dagen og 1 kilometer lokalveier.

– Nå er vi klar til å ta det neste store steget for å bygge verdens dypeste og lengste undersjøiske vegtunnel. Dette er nummer to av tre kontrakter på over 3 milliarder kroner.

– E04 kontrakten starter på Bokn på Haugalandet og går halvveis mot Kvitsøy. I lengde og størrelse er den lik som E03 som vi lyste ut i fjor.

– Interessen ved den forrige utlysningen viste at det er mange nasjonale og internasjonale entreprenører som er klar til å bli med på Rogfast-eventyret.

– Vi håper interessen for denne er like stor, sier prosjektleder i Statens vegvesen Oddvar Kaarmo i meldingen.

Rogfast er en del av fergefri E39, og blir 26,7 kilometer lang når den står ferdig i 2033.

Det blir tilbudskonferanse og befaring i Arsvågen på Bokn den 15. mars. Entreprenører som ønsker å delta i prekvalifisering må søke innen 8. april. 2022, opplyser byggherren.

Flere nyheter: