reklame
Menu
En hannulv fra parken i Langedrag. Blant vill ulv ble det i vinter registrert totalt mellom 103–106 ulver i Norge og 11 valpekull. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nye ulvevalper fra elleve kull denne vinteren

Seks av elleve nye valpekull denne vinteren er født i helnorske ulverevir, mens fem av kullene er fra grensereviret ved Sverige.

Av NTB | 19.05.2020 18:02:44

Natur og miljø: Totalt regnes det som 8,5 kull siden ulvevalpene i grenseområdet kun telles som halv. Det ble i vinter registrert totalt mellom 103 til 106 ulver i Norge. 56 av dem er helnorske, mens 47 til 50 er registrert på begge sider av grensen til Sverige, viser nye tall fra Rovdata.

– Det er nøyaktig samme antall som ble dokumentert i Norge og grenserevir forrige sesong, dog med en økt andel i grenserevir i vinter. 13 av ulvene er registrert døde i perioden, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

De aller fleste ulvene er dokumentert innenfor forvaltningsområdet for ulv i Sørøst-Norge. De helnorske kullene er født i revirene Letjenna, Hernes, Kynna, Mangen, Aurskog og Østmarka. De fem grenserevirene er Varåa, Kymmen, Magnor, Skillingmark og Rømskog.

Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er mellom fire og seks årlige valpekull. Minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

– Det påvirker bestanden negativt om antallet hunnbjørner går ned, siden de er viktige for utviklingen og produksjon av nye kull, sier Kindberg.

Det er anslått at det er sju bjørnekull i år. Det nasjonale målet er på 13 årlige kull.

Bjørnebestanden er registrert ved å sjekke innsamlet ekskrement, hår, vev fra døde dyr og en urinprøve. Det er flest bjørner i Finnmark (61), deretter Hedmark (42) og Trøndelag (34).

Jervebestanden er i fremgang. Det ble registrert 62 kull i 2019, det er fire flere enn året før. Totalt er det anslått 224 voksne dyr, det er 25 flere enn 2018.

Det ble siste vinter beregnet færre gauper og familiegrupper enn i 2018. Rovdatas tall er ikke helt klare for 2019, men det ble beregnet 55 familiegrupper og 323 gauper i landet før kvotejakta.

– Gaupebestanden ligger for sjuende året på rad under det nasjonale bestandsmålet. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forklarer Kindberg.

I vinter ble det registrert 148 bjørner i Norge. Det er en stabil bjørnebestand i landet med en oppgang på 10 og 13 dyr de to siste årene. Samtidig er det en oppgang på 16 hannbjørner, mens det var en reduksjon på seks hunnbjørner fra året før.

Jerven i Norge lever først og fremst i fjellområdene langs grensa mot Sverige og Finland, fra Hedmark og nordover. De senere årene har den også spredt seg i lavereliggende barskogområder, spesielt nedover i Hedmark.

(©NTB)

Flere nyheter: