Menu
Bilde: Kværner

«Nye» Kværner verft på Stord åpnes

Kværners topp moderne nye verftsområde på Stord er nå ferdig til avtalt tid og budsjett. Anlegget vil bli offisielt åpnet onsdag av stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap).

Av Egil M Solberg | 15.09.2020 11:44:43

Industri: Kværner besluttet i 2018 å investere 370 millioner kroner i et nytt kai- og produksjonsområde på vestsiden av verftet på Stord.

Investeringen er et ledd i å styrke selskapets konkurransekraft.

Utbyggingen vil gjøre fasilitetene på Stord mer fleksible og anvendelige til å kunne gjennomføre en rekke ulike typer prosjekter, innen både olje og gass og fornybare prosjekter.

Landets største kaiprosjekt

Arbeidet med verftsutvidelsen startet i 2018 og har vært Norges største kaiprosjekt de siste årene.

Det nye verftsområdet inkluderer 17 000 kvadratmeter nytt produksjonsareal, en 266 meter lang ny kaifront, en 2 000 kvadratmeter stor ny kaipir, dypvannsområde med dybde på 16 meter og 100 meter forlenget kranbane for den 1 050 tonns traverskranen «Storen».

– Dette er en av de største investeringene som er gjort i leverandørindustrien de siste årene, og er et tydelig signal om at våre eiere har tro på fortsatt stor industriaktivitet i Norge.

– De nye fasilitetene posisjonerer selskapet for videre utvikling og vekst og vil være et viktig bidrag til å sikre effektiv og forutsigbar gjennomføring av fremtidige prosjekter, sier konsernsjef Karl-Petter Løken.

Skreddersydd for flytende installasjoner

Et energimarked i endring stiller nye krav til industrien. Innenfor olje- og gass er det forventet flere prosjekter på dypt vann, og økende etterspørsel etter flytende installasjoner.

Kværner har de siste årene også jobbet med å posisjonere seg inn mot fornybare markeder, som for eksempel offshore vindkraft.

Denne satsingen forsterkes ytterligere gjennom den foreslåtte fusjonen av Kværner og Aker Solutions.

Det sammenslåtte selskapet vil ha kompetansen, egenskapene og størrelsen til å muliggjøre bærekraftig lavutslippsproduksjon av olje og gass, samt akselerere veksten innen fornybare energiindustrier.

– Nye Aker Solutions vil ha store ambisjoner på fornybart, og dette nye anlegget passer godt inn i de planene.

– Stord er vel kjent med omstillinger, og har også tidligere tatt nødvendige grep for å tilpasse seg nye trender i markedet.

– Sammen med kranen «Storen», vil det nye kaianlegget være et viktig element i nye Aker Solutions’ strategi for å vokse og være en partner for kunder og samfunn i denne utviklingen, sier Løken.

Hør intervjuet med verftsdirektør Terje Johansen

Flere nyheter: