reklame for smiaa
Menu
Næringsminister Iselin Nybø (V) ber Stortinget om tillatelse til at staten kan selge seg ut av fire Aker-selskaper. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nybø vil ha fullmakter til selge statens aksjer i Aker-selskaper

I sommer foreslo regjeringen å avvikle eierskapet i Aker Kværner Holding. Nå ber Iselin Nybø (V) om fullmakter til å selge statens aksjer i fire Aker-selskaper.

Av NTB | 10.11.2020 07:53:10

Økonomi og næringsliv: Regjeringen og næringsministeren vil selge statens aksjer i Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.

Staten og Aker ble sommeren 2020 enige om å avvikle Aker Kværner Holding. Dette legges fram for Stortinget tirsdag.

Ved en eventuell avvikling, blir staten eier i de fire Aker-selskapene.

– Statens primære oppgave bør være å legge forholdene til rette for verdiskaping i Norge. Så lenge rammevilkårene er gunstige, forventer jeg at mange selskaper vil ha aktiviteter og hovedkontorer i Norge. Oljeleverandørindustrien har dessuten endret seg betydelig siden staten kom inn på eiersiden i 2007, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Nybø peker på at dette er i tråd med eierskapsmeldingen om at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv.

Hun understreker også at det ikke er hastverk med å selge disse aksjene, men at de kan selges hvis det tilbys en god pris.

Ifølge Dagens Næringsliv er dermed den urealiserte avkastningen omtrent minus 77 prosent. Dette er ikke inkludert mottatt utbytte på rundt 950 millioner kroner.

Nybøs departement mener staten, etter den mulige avviklingen av eierskapet i Aker Kværner Holding, ikke lenger har «særskilt grunn» til langsiktig eierskap i de fire selskapene.

Nå blir Stortinget bedt om å gi samtykke til at Nærings- og fiskeridepartementet helt eller delvis kan redusere statens eierskap i de fire Aker-selskapene.

Staten kjøpte seg inn for 4,8 milliarder kroner i Aker Kværner Holding i 2007. Ifølge pressemeldingen tirsdag var verdien av statens indirekte eierandeler i de fire Aker-selskapene Aker Solutions, Akastor, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture 27. oktober 2020 rundt 1,1 milliarder kroner.

(©NTB)

Flere nyheter: