Menu
Illustrasjon: Statens Vegvesen

Ny vei-utreding vil koste 25 millioner

Omkjøringsveien mellom Veakrossen og Åkra sør må gjennom en ny utreding til 25 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 20.09.2021 21:23:10

Veiprosjekt: Nå må prestisjeprosjektet på Karmøy gjennom en ny og tidkrevende prosess for å imøtekomme nye krav, melder Haugesunds avis.

Reguleringsplanen følger ikke opp føringene fra departementet på en god nok måte. Det dreier seg om en kulvertløsning eller tunnel i den nordlige del av strekningen.

På bakgrunn av innsigelsene har fylkesrådmannen ifølge avisa anbefalt at prosessen videre deles inn i fire faser med en beregnet saksbehandlingstid på inntil tre år.

Samtidig er kostnaden med nye utredninger beregnet til å ligge på 20 til 25 millioner kroner, skriver avisa.

Flere nyheter: