Menu
Frp vil gå til Ap og Sp for å skape et nytt flertall i rovdyrpolitikken. Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Ny ulvestrid på Stortinget – Frp går til Sp og Ap

Regjeringen klarer ikke å bli enig med Frp om en uavhengig rovdyrklagenemnd og andre endringer i naturmangfoldloven.

Av NTB | 15.05.2020 11:47:44

Natur og miljø: – Regjeringspartiene har sagt det ikke er grunnlag for å finne en helhetlig løsning med oss. Derfor tar jeg kontakt med både Sp og Ap for å prøve å finne flertall for en tydelig retning for ulvepolitikken, sier Frps miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

Han sier det var nære på å bli enighet med både regjeringspartiene og Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Jeg syns det er skuffende at regjeringspartiene velger vekk å aktivt bidra til et flertall, når det er åpenbart at det er det som må til for å dempe konfliktene i ulvepolitikken, sier Dale.

Ap har fremmet et lignende forslag om lovendringer som skal klargjøre at bestandsmålet skal forstås som et maksimumsmål, det vil si at det skal bli lavere terskel for å felle ulv når det er tilstrekkelig antall nye ulvekull i året. Sp støtter dette.

– Vi kommer likevel til å søke felles løsninger om enkeltvedtak som søker å dempe konfliktene på rovdyrfeltet når vi behandler saken i Stortinget, sier Westgaard-Halle.

– Det er enighet om dette blant regjeringspartiene, sier hun til NTB.

Hun opplyser at Høyre, Venstre og KrF kommer til å stemme sammen når alle de ulike rovdyrforslagene skal behandles i begynnelsen av juni.

– Nå ser det ut som det endelig blir reelle endringer i rovdyrpolitikken, sier Borch, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad har registrert henvendelsen fra Frp, og Ap er allerede nå klar på at de vil bidra til å få gjennom en lovendring om bestandsmålet.

– Vi kommer først og fremst til å gå for vårt eget forslag, men vi mener det ligger rimelig tett på Frps punkt om det samme, sier Sjåstad. Dermed vil Ap trolig stemme for Frps formulering etter at deres eget har falt.

Han er skeptisk til flere andre forslag fra Frp, blant annet om å endre på ulvesonene, og understreker at de vil holde seg til rovviltforlikene de har vært med på tidligere.

Både forslaget om uavhengig klagenemnd og færre og større rovviltregioner har møtt motbør fra bondeorganisasjonene og mange kommuner. Kritikerne mener at det blir mindre lokal innflytelse over forvaltningen, dersom rovviltregionene blir større.

Forslaget om uavhengig rovviltklagenemnd og færre rovdyrregioner ble vanskelige. Frp ønsket også å fastsette bestandsmålet som et tak.

Høyres Lene Westgaard-Halle har forhandlet på vegne av alle de tre regjeringspartiene og sier de strakte seg langt. Enigheten strandet blant annet på at Frp ønsket at avgjørelser i den uavhengige klagenemnda skal kunne klages videre til departementet. Det vil bare bli ekstra byråkrati, mener hun.

Høyres forhandlingsleder mener at det er rom for å tydeliggjøre bestandsmålet i loven, uten at det kommer i konflikt med Bernkonvensjonen, som forplikter Norge til å ta vare på truede arter.

Senterpartiets Sandra Borch er klar for å danne flertall sammen med Frp og Ap.

Ulveforkjempere er imidlertid positive til forslagene om en uavhengig klagenemnd og større rovviltregioner.

Flere nyheter: