reklame for Utvik Autoservice
Menu
Tiltak for å stenge ned store deler av samfunnet i Norge og ti andre europeiske land, forhindret over 3 millioner koronadødsfall, konkluderer britiske forskere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ny studie: Koronatiltak har hindret 3,1 millioner dødsfall i Europa

Nedstengningen av samfunnet for å bremse spredning av koronavirus har forhindret rundt 3,1 millioner dødsfall i Europa, viser ny studie.

Av NTB | 08.06.2020 17:34:04

Medisin og helse: Imperial College London har analysert overdødeligheten i elleve europeiske land, blant dem Norge, i perioden fram til 4. mai. Tallene er sammenholdt med hvilke koronatiltak som har vært innført.

Forskerne, som presenterer sine funn i siste utgave av Nature, konkluderer med at nedstengningen av samfunnet og myndighetenes oppfordring til folk om å jobbe hjemmefra, har bidratt til å forhindre 3,1 millioner dødsfall.

Tiltakene bidro også til å redusere det såkalte reproduksjonstallet, hvor mange en smittet person i gjennomsnitt bringer smitten videre til, med 82 prosent til under 1.

– Nedstengningen har hatt stor effekt og bidratt til å redusere smittespredningen, slår forskerne fast.

Det har imidlertid vært store variasjoner fra land til land. I Tyskland anslås det at 710.000, eller 0,85 prosent av befolkningen, ble smittet.

Hele 8 prosent av befolkningen i Belgia ble smittet, mens 5,5 prosent av befolkningen i Spania – 2,6 millioner mennesker – antas å ha blitt smittet.

Tiltakene som fram til begynnelsen av mai var innført i disse landene, bidro som helhet til å redusere smitteoverføringen med 81 prosent, konkluderer studien.

Forskerne tør ikke si hvilke tiltak som har hatt størst effekt, da dette varierer fra land til land.

Storbritannia, som har vært sene med å innføre tiltak mot smittespredning, er hardest rammet i Europa med over 40.000 døde, etterfulgt av Italia med i underkant av 34.000 døde, Frankrike med drøyt 29.000 og Spania med drøyt 27.000 døde.

Belgia har flest koronadødsfall i Europa i forholdt til folketallet, 83 per 100.000 innbyggere. Storbritannia har 60, Spania 58, Italia 56 og Sverige 47. Norge har til sammenligning 4.

Mellom 12 og 15 millioner mennesker, noe som tilsvarer mellom 3,2 og 4 prosent av befolkningen i de elleve landene som er med i studien, ble trolig smittet av koronaviruset i perioden forskerne har tatt for seg.

Foruten Norge er Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia, Spania, Belgia, Østerrike, Danmark, Sverige og Sveits med i studien.

Drøyt 2,1 millioner europeere har til nå testet positivt for koronaviruset, og blant disse er det registrert i underkant av 180.000 dødsfall, viser en oversikt på Worldometer.

(©NTB)

Flere nyheter: