Menu
Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB

Ny strømprisrekord i første kvartal

Husholdningene betalte i snitt 117,2 øre/kWh for strøm i første kvartal. Det er ny strømprisrekord, og rekorden fra forrige kvartal er slått med god margin.

Av NTB | 16.05.2022 08:31:00

Økonomi og næringsliv: Prisen er uten avgifter og nettleie, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale, betydelig lavere enn i fjerde kvartal 2021. Den gjennomsnittlige prisen som SSB oppgir er basert på hele landet. Mens det til tider har vært svært lave priser i Nord-Norge, har det vært veldig dyr strøm i Sør-Norge.

Prisen for første kvartal er 75 øre/kWh høyere enn snittet for samme periode de siste fem årene.

SSB skriver videre at den høye kraftprisen i den sørlige delen av Norge den siste tiden kan sees i sammenheng med svakere ressurssituasjon, at det var mindre vann i vannmagasinene enn normalt i prisområdene i sør, og svært høye kraftpriser i store deler av Europa.

En viktig årsak til at kraftprisene har vært så høye i Europa, er svært høye priser på gass, kull og CO2-kvoter, noe som blant annet kan knyttes til Russlands forberedelser til og invasjonen i Ukraina.

I fjerde kvartal var tilsvarende totalpris 164,8 øre per kilowattime, men da fikk forbrukerne strømstøtte fra staten bare en del av perioden.

– De siste fem årene har gjennomsnittsprisen ligget på litt over 40 øre/kWh i første kvartal. I årets første kvartal var prisen nesten tre ganger så høy. Dette er den høyeste strømprisen vi har målt siden vi startet i 1998, sier Thomas Aanensen i SSB.

Den totale strømprisen medregnet avgifter og nettleie var imidlertid 188,8 øre per kilowattime i første kvartal. Strømstøtten til husholdningene var 55,3 øre per kWh, så den totale prisen folk måtte betale for strøm, nettleie og avgift var 133,5 øre per kilowattime.

(©NTB)

Flere nyheter: