Menu
Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ny stortingskomite for Toskedal

- Jeg gleder meg til å ta fatt på et spennende og viktig arbeid i utenriks- og forsvarskomiteen for KrF på Stortinget, sier Geir Sigbjørn Toskedal.

Av Egil M Solberg | 12.02.2020 19:17:27

Politikk: Han blir KrFs nye representant i utenriks- og forsvarskomiteen og tar plassen i komiteen etter at Knut Arild Hareide gikk inn i regjeringsapparatet som samferdselsminister.

– Norge er et lite land, men har likevel en stemme i det internasjonale samfunn, sier Toskedal.

Toskedal som hittil har vært medlem i arbeids- og sosialkomiteen gleder seg til å ta fatt på nye og spennende oppgaver. Han vil fortsatt skygge justiskomiteen.

– Jeg har alltid vært interessert i norsk utenrikspolitikk og de relasjoner vi må holde fast ved for å trygge vårt velferdssamfunn. Samtidig må vi forvalte våre ressurser og verdier gjennom ulike organ for å bidra til samarbeid for en tryggere, bedre og mer rettferdig verden, sier Toskedal.

65-åringen fra Karmøy har blant annet fungert som varamedlem til Arktisk Råd, medlem av Europarådet og vara til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.

– Norge har enorme hav-og polarområder, et næringsliv med internasjonale forbindelser og en rik historie i folk og kultur. KrFs rolle er å bidra til en forutsigbar videreføring av våre beste felles nasjonale standpunkt og forpliktelser, sier Toskedal.

Komiteen jobber også med viktige saker som menneskerettigheter, bistand og utviklingshjelp.

– Dette er saker som berører kjernen av god KrF politikk: menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

I desember fikk Toskedal KS-medalje for 36 aktive år i en rekke verv i Karmøy kommune. Den tildeles folkevalgte eller tilsatte i kommuner eller fylkeskommuner som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune.

KILDE: Pressemelding

Flere nyheter: