Menu
Sjøfartsdirektoratet besøker Skansen gjestehavn i Trondheim. FOTO: Sjøfartsdirektoratet.

Ny sikkerhetskampanje for fritidsbåtbrukere

Gjennom den nye kampanjen «Trygg i båt» håper Sjøfartsdirektoratet å nå ut til både nye og eksisterende båtbrukere.

Av Egil M Solberg | 15.07.2020 07:38:11

Båtliv: Årets hjemmesommer har ført til rekordmange nye båteiere.

Sjøfartsdirektoratet synes dette er en hyggelig utvikling, men ser også at det er ekstra viktig å informere om tiltak som vil gjøre båtturene trygge og trivelige.

Som en del av kampanjen «Trygg i båt» vil representanter fra Sjøfartsdirektoratets 16 tilsynskontorer besøke norske småbåthavner, der de vil slå av en prat om sikkerhet med folk i båtene.

I tillegg sendes informasjonsbrosjyren «Trygg i båt» ut til et stort antall husstander langs hele norskekysten.

I brosjyren finner en blant annet råd om sikkerhet i båt, en liten oversikt over sjømerkene og informasjon om regelverket knyttet til fritidsbåter.

Ikke tilsyn, bare båtprat

Sommeren 2019 fikk Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsbåt på plass en Handlingsplan mot fritidsbåtulykker, der visjonen er null hardt skadde eller omkomne i forbindelse med bruk av fritidsbåt.

Mange av tiltakene innebærer målrettet holdningsskapende arbeid.

– I dette arbeidet er det svært nyttig å komme ut i båthavner og prate med båtfolket i sitt rette element, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef for seksjon fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet.

Han påpeker også at ingen skal være redde å få besøkende fra direktoratet om bord.

– Vi har allerede besøkt flere båthavner i sommer, og tilbakemeldingene fra fritidsbåtbrukerne har vært veldig gode. Målet vårt er å bidra med informasjon og veiledning om sikker bruk av fritidsbåter, og i denne kampanjen er det ikke slik at vi fører tilsyn på båtene vi besøker, sier Søreng.

Mange dødsulykker

Ifølge båtlivsundersøkelsen 2018 er det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og over 60 prosent av Norges befolkning har tilgang til å dra ut i fritidsbåt.

I gjennomsnitt mister dessverre 30 familier sine kjære i forbindelse med bruk av fritidsbåt – hvert år.

Ferske halvårstall fra Sjøfartsdirektoratet viser at 12 personer har omkommet i fritidsbåtulykker i år, tre flere enn på samme tid i fjor.

– Vi ønsker unngå at ulykkestallene øker i takt med antall båtbrukere, og oppfordrer alle som skal på sjøen om tenke på både egen og andres sikkerhet, legger Søreng til.

Flere nyheter: