Menu
Tidligere etablerte kvikkleiresoner på Ask i Gjerdrum kan reduseres, ifølge en ny rapport. Foto: Annika Byrde / NTB

Ny rapport: Ikke fare for nye kvikkleireskred for bebyggelsen på Ask i Gjerdrum

En ny rapport viser at det ikke er fare for nye kvikkleireskred for bebyggelsen på Ask i Gjerdrum, og at de tidligere etablerte kvikkleiresonene kan reduseres.

Av NTB | 21.09.2022 17:30:51

Multiconsult har utredet fare for kvikkleireskred som kan berøre Ask sentrum i Gjerdrum kommune, etter kvikkleireskredet 30. desember 2020.

Undersøkelsene dokumenterer at det ikke er fare for nye kvikkleireskred for bebyggelsen i området, og at de tidligere etablerte kvikkleiresonene kan reduseres, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Utredningen på Ask viser at store deler av området utgår som faresone for kvikkleireskred, og kun mindre soner gjenstår som må tas hensyn til ved ny bebyggelse, sier regionsjef i NVE, Toril Hofshagen.

– Det er utført stabilitetsberegninger som viser at det ikke er fare for kvikkleireskred for eksisterende bebyggelse i sentrum, sier Hofshagen videre.

I områdene hvor det er påvist kvikkleire ligger denne generelt for dypt til å utgjøre fare for kvikkleireskred, men nær noen skråningskanter kan belastning medføre forverring av stabiliteten.

Det er disse områdene som gjenstår som faresoner.

Ti mennesker mistet livet da et stort kvikkleireskred gikk i et boligfelt i Ask i Gjerdrum kommune natt til 30. desember i 2020.

(©NTB)

Flere nyheter: