Menu
Terje Halleland (FrP) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. FOTO: FrP

Ny milliardjobb i oljesektoren

Troll fase 3-prosjektet er som opsjon tildelt Aker Solutions AS. Arbeidet vil sysselsette til sammen ca. 900 årsverk over en tre års periode. Kontrakten har en verdi på én milliard kroner.

Av Egil M Solberg | 16.05.2018 13:12:38

Næringsliv: Equinor og Troll-partnerne har valgt å utøve en opsjon ovenfor Aker Solutions AS for leveranse av en ny prosessmodul til Troll fase 3-prosjektet.

Prosessmodulen bli bygget i Egersund mens prosjekteringsarbeidet vil gjennomføres i Bergen. Kontrakten får også betydning for leverandørindustrien på hele Vestlandet.

– Det skal investeres nesten 10 milliarder på dette prosjektet, så regner vi med at det drypper godt på både Rogaland og Norge. 15 milliarder er beregnet til fremtidige skatteinntekter til nasjonen, opplyser FrPs energipolitiske talsmann Terje Halleland til Radio Haugaland.

Troll har skapt store verdier og betydelige ringvirkninger i Norge.

– Troll fase 3-prosjektet innebærer en svært lønnsom og karboneffektiv videreutvikling av Troll-feltet i henhold til Equinors strategi om å skape betydelige verdier med lavt karbonavtrykk, sier Torger Rød direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

Prosjektet realiserer 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter, med en nullpunktspris på under 10 dollar fatet.

– Olje og gass er Norges suverent største næring. Den stimulerer til positiv nærings-, teknologi- og samfunnsutvikling over hele landet. Alle anslag tilsier at verdiskapingen vil være høy også framover. Fra min, Fremskrittspartiet og regjeringens side skal vi fortsette å gjøre hva vi kan for å legge til rette for videre utvikling av næringen, sier Halleland.

Viktig utbygging

Kontrakten er en EPCI-kontrakt som omfatter prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.

– Den nye prosessmodulen er en viktig del av Troll fase 3-prosjektet og det er avgjørende for prosjektet at modulen fullføres sikkert og med høy kvalitet, sier Bjørn Laastad, prosjektdirektør for Troll fase 3.

Modulen skal installeres på Troll A-plattformen sommeren 2020. Produksjonsoppstart for Troll fase 3-prosjektet er 2021.

Troll-feltet er det mest ressursrike feltet på norsk sokkel og selv etter 20 års produksjon er knapt halvparten av reservene produsert.