Menu

Ny meningsmåling: To av tre sier ja til rusreformen

I en ny meningsmåling sier et klart flertall, 67 prosent, at de støtter regjeringens rusreform. Blant Arbeiderpartiets velgere sier 68 prosent ja.

Av NTB | 14.04.2021 21:19:26

Sosiale forhold: 1.909 personer har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar på vegne av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO.

Spørsmålet de har svart enten ja, nei eller vet ikke på, er dette:

«De som blir tatt av politiet med et ulovlig rusmiddel, skal ikke lenger få bøter eller et kriminelt rulleblad så lenge mengden stoff er liten og stoffet kun er til deres eget bruk. I stedet vil politiet frata dem stoffet, registrere forholdet og pålegge dem å møte til oppfølging i helsetjenesten.»

«De som ikke er rusavhengige, kan få gebyr hvis de ikke møter. Mindreårige skal møte sammen med foresatte, og barnevernet skal varsles hvis de ikke møter. Flere vil få denne reaksjonen enn de som i dag straffes, siden det kreves mindre bevis for å pålegge folk slik oppfølging enn for å straffe dem. Narkotikasalg og -smugling, ruspåvirket kjøring og andre alvorlige ruslovbrudd skal fremdeles etterforskes og straffes som i dag,» heter det videre.

Mens 67 prosent altså svarer at de er enige i forslaget, sier 19 prosent nei og 14 prosent vet ikke.

I Høyre sier 66 prosent ja.

– Undersøkelsen viser at Ap-velgere og Høyre-velgere er nokså enige, sier Kantar-leder Roar Hind til NTB.

Siden målingen er foretatt i forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte, som starter torsdag, og der rusreformen er ventet å bli en av de viktigste sakene, er Ap-velgerne noe overrepresentert i utvalget i målingen. Men det har lite å si for resultatet, sier Hind.

– En ny vekting kan trekke snittet noe ned, kanskje 1 prosent. Men målingen viser uansett at blant Aps velgere er det et klart flertall for reformen, sier han.

I spørsmålet gjøres det også klart at rusbrukere vil bli frarådet å bruke ulovlige rusmidler og få informasjon om helseskadene, samt tilbud om tverrfaglig kartlegging og henvisning til ulike hjelpetiltak.

Blant Ap-velgere er hele 68 prosent for reformen. Forslaget har også høy oppslutning blant dem som stemmer Senterpartiet (56 prosent) og Fremskrittspartiet (57 prosent).

Flere nyheter: