Menu
Kulturminister Abid Rajas (V) krisepakke har så langt gitt utbetaling av 272 millioner kroner til idrett og frivillighet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ny krisepakke for frivillige lag

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.

Av Egil M Solberg | 22.07.2020 14:44:29

Krisepakke: Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret, opplyser Tysvær kommune.

Søknadsfristen er 15. september.

Det kan søkes om:
* Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
* Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.
* Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
* Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden.
* Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler).
* Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet.

Flere nyheter: