Menu
FOTO: Karmøy kommune

Ny «korona-legevakt» klar på Åkra

Det er utbredt smitte på Haugalandet, og det ventes en økning av antall syke i ukene som kommer. Nå har Karmøy kommune klar en ny «korona-legevakt» på Åkra.

Av Egil M Solberg | 18.03.2020 20:49:37

Koronakrisen: Det nye koronaviruset fører til at mange får luftveisinfeksjon. Ifølge Folkehelseinstituttet kan viruset gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom, melder Karmøy kommune.

For å kunne ta imot pasientene som trenger hjelp, har Karmøy kommune klargjort en egen luftveislegevakt for personer med akutte luftveissymptomer og som har behov for legetilsyn.

– Planen er at luftveislegevakten skal åpne torsdag 19. mars. Vi har jobbet godt med planleggingen og har nå på plass nødvendig personell og utstyr. Vi gjør vårt beste i denne situasjonen og er så klar som det går an, sier leder for Karmøy legevakt Deniz Tekin.

Det er svært viktig at pasientene avtaler med sin fastlege eller legevakt på tlf. 116 117 før oppmøte ved luftveislegevakten. Det skal være personell klar til å ta imot deg når du kommer.

Vegg i vegg med Åkra legevakt

Den nye luftveislegevakten er lokalisert vegg i vegg med den ordinære legevakten på Åkra, nærmere bestemt i lokalene til Åkra helsestasjon i Engveien 2. De to legevaktene har atskilte innganger.

Personer med behov for helsehjelp skal oppsøke den ordinære legevakten. De med vanlig forkjølelse skal fortsatt holde seg hjemme.

På dagtid er tilbudet også for deg som bor på nord- og fastlands-Karmøy.

Legevaktsjefen understreker at luftveislegevakten er for alle innbyggerne i Karmøy kommune på dagtid.

Ettermiddag, kveld og helg følger man vanlig legevaktdistrikt. Det vil si at innbyggere nord for Bø-krysset skal til Haugesund legevakt utenom ordinær dagtid.

Nøye planlagt pasientflyt

Luftveislegevakten vil ha svært strenge smittevernrutiner og en nøye planlagt pasientflyt som skal ivareta pasientene på en best mulig måte og hindre ytterligere smittespredning.

Organiseringen ute og inne – både for helsepersonellet og pasientene – er nøye gjennomtenkt. Det samme er møbleringen.

Redusert tilbud ved helsestasjonene

I nåværende situasjon med økt smittefare for koronavirus er aktiviteten på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten endret og redusert.

Jordmortjenesten er også påvirket.

Karmøy kommune har også gjort endringer i enkelte tjenester for å kunne ta imot økt antall henvendelser om koronaviruset og kompensere for personell i karantene.

Flere helsesykepleiere bidrar bl.a. med testing og smittesporing.

Dette melder Karmøy kommune.

Flere nyheter: