Menu
Statsråd Nikolai Astrup (H) har konkludert med at Karmøy kommune ikke godt nok følger pålegg fra departementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ny fartshump for omkjøringsvei

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter 18 måneder med saksbehandling kommet frem til at Karmøy kommune må fremskaffe mer dokumentasjon i saken om omkjøringsveien forbi Åkrehamn.

Av Egil M Solberg | 16.04.2021 08:18:56

Omkjøringsvei: Kommunal- og moderniseringsdepartementet krever nå flere utredninger, skriver Haugesunds avis.

Fylkesmannen, nå Statsforvalteren, mener at det burde bygges miljøtunnel eller gjøres andre kompenserende tiltak gjennom Breiabakka, nord mot Veakrossen.

«Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å kunne realitetsbehandle innsigelsen knyttet til planområdets nordre del,» skriver departementet i sitt vedtak.

Departementet vil ta endelig stilling til innsigelsen når et slikt arbeid er gjort, og resultatene er oversendt departementet.

Et pengesluk i utredninger

Nå må Karmøy først vurdere om kommunen vil bruke penger på utredningene departementet krever. Det er ikke satt av penger til å bygge veien i Haugalandspakken heller, skriver Haugesunds avis.

– Dette vil utsette realiseringen av prosjektet, samtidig vil det mest sannsynlig føre til økte kostnader, forklarer ordfører Jarle Nilsen til avisa.

Nilsen vil ifølge avisa ta initiativ til å invitere statsforvalter og fylkeskommunen til samarbeid med kommunen om å finne en omforent løsning på vegtraseen.

Flere nyheter: