Menu
Høy oljepris førte til et svært høyt handelsoverskudd i første kvartal 2021. Her er deler av Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ny energiplan: Ingen stans i oljeletingen

Statsminister Erna Solberg (H) tror oljetoppen er nådd for Norges del. Men det er ikke aktuelt å stanse letingen.

Av NTB | 11.06.2021 15:20:31

Natur og miljø: I stortingsmeldingen «Energi til arbeid» slår regjeringen nå fast at den vil videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang til nye letearealer.

Det skal legges til rette for lønnsom olje- og gassproduksjon, men innenfor rammene av norske klimamål, presiserer olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Dette vil gi grunnlag for arbeidsplasser og aktivitet over hele landet også i framtida.

Solberg påpeker at produksjonen uansett ventes å falle i årene som kommer.

– Vi skal opprettholde letingen og utnytte ressursene framover der hvor det er lønnsomt, sier hun.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken beskylder regjeringen for bevisst å styre mot en klimakrise.

– Det er helt utrolig at de klare advarslene fra Det internasjonale energibyrået om ikke å sette i gang noen nye olje- og gassfelt ikke får noen konsekvenser for regjeringens oljepolitikk. I stedet velger de tut og kjør, sier han.

– Denne meldingen sveiser Norge fast i oljealderen, istemmer fungerende leder Arild Hermstad i MDG.

– Norske myndigheter og industrien kan ikke ignorere vitenskapen, sier Sandrine Dixson-Decleve, president i tankesmia Romaklubben, i en uttalelse som er gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

Også Verdens naturfond er kritisk. WWFs klima- og energisjef, Manuel Pulgar-Vidal, sier at Norge ved å stå på oljebransjens side kan bli stående igjen med havarerte ressurser.

– Norges beslutning vil øke risikoen for at verden når et kritisk vippepunkt for klimaet, noe som kan få en ødeleggende virkning på naturen vi er avhengige av, sier han.

Solberg sier for sin del at regjeringen har som mål å komme så godt ned mot 1,5 grader som mulig.

Men systemet i Parisavtalen innebærer at utslippene telles der hvor olje og gass forbrennes, ikke der hvor den pumpes opp, understreker hun.

– De landene som sier det, er de som er ferdige med olje- og gassvirksomheten sin. Det koster dem ingenting. Det koster dem ingen arbeidsplasser, sa Solberg da hun og Bru la fram stortingsmeldingen.

Ifølge Bru er det markedene som må styre.

– Det vil ikke ha noen effekt hvis Norge som enslig land sier vi slutter med dette. Da vil andre fylle disse markedsandelene.

– Vi er veldige fornøyd med at regjeringen viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken og er tydelige på at oljepolitikken ligger fast, sier hun.

– Det gir grunnlag for at energiressursene også for fremtiden kan skape betydelige verdier og arbeidsplasser over hele landet.

Den siste tida har regjeringen fått mye kritikk for å fortsette med oljeleting etter at IEA i en rapport har slått fast at det ikke er rom for nye olje- og gassfelt hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader.

Regjeringens beslutning får også kritikk internasjonalt.

Ifølge statsministeren må det også være en del av en større, internasjonal plan hvis en stor petroleumsprodusent som Norge skal si nei til mer leting.

Anniken Hauglie, leder i Norsk olje og gass, mener fortsatt leting er helt nødvendig for å unngå raskt fall i produksjonen.

(©NTB)

Flere nyheter: