Menu
A-Media AS, Radio Haugaland ble i 2016 tildelt en internasjonal pris for teknologiutvikling på DAB. Denne teknologien er grunnlaget for selskapets utbyggingen av DAB. FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland.

Ny DAB-sender i Ølensvåg

Tirsdag kveld kom en ny DAB-sender i drift fra Ølensvåg i Vindafjord. Nå har området og E134 på strekningen mellom Skjold og Etne fått betydelig bedre dekning.

Av Egil M Solberg | 02.08.2022 23:14:15

Kringkasting: Det er travle tider med mange nye DAB-sendere for det lokale teknologi og kringkastingsselskapet A-Media AS i Haugesund.

Mandag kom ny sender opp på Siggjo i Bømlo kommune, og tirsdag kveld var senderen i Ølensvåg i drift.

Men dette er bare en av flere sendere som er kommet i drift så langt i år:

* 17. mars 2022 kom den første senderen på Østlandet i drift. Denne er plassert på Tryvasshøgda over Oslo.
* Noen dager senere kom sender opp også på Sprinklerfjell i Fredrikstad.

* Lørdag 26. mars 2022 var sender på Varberg i Egersund i drift. 
* Mandag 28. mars 2022 var sender på Grinde i Tysvær i drift.
* Fredag 17. juni 2022 kom sender i drift i Granvin i Hardanger.
* Mandag 1. august 2022 kom sender fra Siggjo på Bømlo i drift.
* Tirsdag 2. august var sender i Ølensvåg oppe.

Etter planen skal ytterligere 12 sendere i drift på Vestlandet og Østlandet i løpet av året.

Finansieres lokalt

Det er A-Media AS i Haugesund som dekker kostnadene med utbyggingen av DAB-anleggene.

Den særskilte økonomiske støtteordningen for DAB-utbygging har kommet FK Haugesund og senere Haugaland kraft til gode. Det er fortsatt en pågående sak rundt hvordan støttemidlene ble omfordelt fra DAB-utbygging til fotballklubbens virksomhet.

Utbyggingen A-Media AS gjør nå, var planlagt utført i 2016. Omfordelingen av støttemidler har forsinket planene med 6 år og påført lokalradioene betydelige økonomiske tap.

Flere nyheter: